Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 18.02.2000 Cuma Sayı: 23968 (Asıl) 
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

        Tarih       : 16/02/2000
        Karar No: 2000/05 ÖİB-K 
        Konu      : Bazı İştiraklerin Özelleştirilmesi 

 
            Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca;

            4046 sayılı Kanun'un 3. Maddesinin son fıkrasına istinaden Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 13.01.1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararı çerçevesinde İdaremize verilmiş olan satış ve devir onay yetkisine istinaden;

            Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)'nun 12.10.1998 tarih ve 98/79 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan ve İdare payı %50'nin altında bulunan 29 iştirak ile 3.6.1994 tarih ve 94/23 sayılı YPK Kararı ile kapsam ve programa alınan ASELSAN A.Ş., Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu'nun 30.4.1987 tarih ve 54 sayılı Kararı ile kapsam ve programa alınan TOROS Gübre A.Ş., YPK'nın 20.3.1990 tarih ve 90/6 sayılı Kararı ile kapsam ve programa alınan İMSA-İstanbul Meşrubat San.A.Ş. ve Metal Kapak San. ve Tic. A.Ş., 12.1.1995 tarih ve 95/07 sayılı ÖYK Kararı ile kapsam ve programa alınan Yerteks A.Ş. ve 23.12.1994 tarih ve 94/13 sayılı ÖYK Kararı ile kapsam ve programa alınan Maksan A.Ş.'deki İdare hisselerinin özelleştirilmesine ilişkin 02.07.1999 tarih ve 3179 sayılı yazımız ile Sümer Holding A.Ş.'ye verilen yetkiye istinaden yapılan birinci etap ihale neticesinde,

            1. ÇANTAŞ-Çankırı Tuz Ürünleri Üretim ve Dağıtım A.Ş.'deki %25,00 oranındaki İdare hissesinin en yüksek teklif sahibi Ahmet YILDIZ'a %50'si peşin, kalanı 12 ay vadede ödenmek kaydıyla 101.000,- (Yüzbirbin) ABD Doları bedelle satılmasına, teklif sahibinin ihale şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde, geçici ve ek geçici teminatlarının irat kaydedilerek, anılan Şirket hissesinin en yüksek ikinci teklif sahibi Çankırı Holding A.Ş.'ne %50'si peşin, kalanı 12 ay vadede ödenmek kaydıyla 100.000,- (Yüzbin) ABD Doları bedelle satılmasına, adı geçen teklif sahibinin ihale şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde, geçici teminatının irat kaydedilmesine,

            2. Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikaları A.Ş.'deki %0.0110 oranındaki İdare hissesinin en yüksek teklif sahibi Belya-Ankara Basın Yayın ve Sanat Tes.İşl. San. ve Tic.A.Ş.'ne 5.150,- (Beşbinyüzelli) ABD Doları peşin bedelle satılmasına, teklif sahibinin ihale şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde, geçici ve ek geçici teminatlarının irat kaydedilerek, anılan Şirket hissesinin en yüksek ikinci teklif sahibi Beltaş-Belediye Teknik Hizm.Tic. ve San.A.Ş.'ne 5.000,- (Beşbin) ABD Doları peşin bedelle satılmasına, adı geçen teklif sahibinin ihale şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde, geçici teminatının irat kaydedilmesine,

            3. Ege Et Mamulleri Yem ve Sanayi Ticaret A.Ş.'deki %7.7149 oranındaki İdare hissesinin en yüksek teklif sahibi ÇİPAŞ-Çine Gıda Mad. ve Yem Paz. Ve Elek. Müh.İnş. ve Çöp Top.Hiz.Taah.San.Tic.A.Ş.'ne 47.500,- (Kırkyedibinbeşyüz) ABD Doları peşin bedelle satılmasına, teklif sahibinin ihale şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde, geçici ve ek geçici teminatlarının irat kaydedilerek, anılan Şirket hissesinin en yüksek ikinci teklif sahibi Çine Yem Besicilik ve Süt San.Tic.A.Ş.'ne 45.000,- (Kırkbeşbin) ABD Doları peşin bedelle satılmasına, adı geçen teklif sahibinin ihale şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde, geçici teminatının irat kaydedilmesine,

            4. MAKSAN Malatya Makina Sanayi A.Ş.'deki %2.5 oranındaki İdare hissesinin en yüksek teklif sahibi Reha TEMİZEL'e %50'si peşin, kalanı 12 ay vadede ödenmek kaydıyla 47.000,- (Kırkyedibin) ABD Doları bedelle satılmasına, teklif sahibinin ihale şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde, geçici ve ek geçici teminatlarının irat kaydedilerek, anılan Şirket hissesinin en yüksek ikinci teklif sahibi Ebru TORTUM'a 45.500,- (Kırkbeşbinbeşyüz) ABD Doları peşin bedelle satılmasına, adı geçen teklif sahibinin ihale şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde, geçici teminatının irat kaydedilmesine,

            5. ÖBİTAŞ İnşaat ve Ticaret A.Ş.'deki %16.7375 oranındaki İdare hissesinin en yüksek teklif sahibi Türkiye Halk Bankası Per.Yard.Vakfı'na 16.000,- (Onaltıbin) ABD Doları peşin bedelle satılmasına, teklif sahibinin ihale şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde, geçici ve ek geçici teminatlarının irat kaydedilmesine,

            6. TUNGAŞ Tunceli Gıda Sanayi A.Ş.'deki %15 oranındaki İdare hissesinin en yüksek teklif sahibi Feniş Yem San. ve Tic.A.Ş.'ne 130.000,- (Yüzotuzbin) ABD Doları peşin bedelle satılmasına, teklif sahibinin ihale şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde, geçici ve ek geçici teminatlarının irat kaydedilmesine,

            7. Liman İşletmeleri ve Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki %0.8459 oranındaki İdare hissesinin en yüksek teklif sahibi Egelim-Ege Liman Hiz. ve Nak.A.Ş.'ne 150.000,- (Yüzellibin) ABD Doları peşin bedelle satılmasına, teklif sahibinin ihale şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde, geçici ve ek geçici teminatlarının irat kaydedilmesine,

            8. Vadeye bağlanan bakiye satış bedeline, ABD Doları bazında yıllık %15 basit faiz uygulanmasına ve vadeye bağlanan borçlar için bakiye borç ve faizi kadar gayrikabili rücu, kayıtsız şartsız, ilk talepte ödemeli, süresiz, kesin banka teminat mektubunun alınmasına,

            9. İhalede satış için çağrıda bulunulacak isteklilerin dışında kalan teklif sahiplerinin teminatlarının iade edilmesine, karar verilmiştir.