Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 05.02.2000 Cumartesi Sayı: 23955 (Asıl) 
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

        Karar No: 2000/05
        Konu : EBÜ A.Ş. İşletme ve Kombinalarının Özelleştirilmesi.


           Tarih : 04/02/2000

            Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 05/01/2000 tarih ve 97 sayılı yazısına istinaden,

            Bakanlar Kurulu'nun 20.05.1992 tarih ve 92/3088 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsamına alınan ve 4046 sayılı Kanunun Geçici 11. maddesi gereğince Özelleştirme programına alınmış sayılan ve Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 23.04.1995 tarih ve 95/36 sayılı strateji Karar'ı doğrultusunda Et ve Balık Ürünleri A.Ş. işletme ve kombinalarının varlık satış yöntemiyle özelleştirilmeleri için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan ihale neticesinde;

            Et ve Balık Ürünleri A.Ş.'ye ait;

            1) Eskişehir Et Kombinasının toplam 1.176.000- ABD Doları (birmilyonyüzyetmişaltıbin) bedelle ÇELİKLER TURİZM VE GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.'ne satılmasına, ÇELİKLER TURİZM VE GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.'nin İdarece verilecek süre içerisinde satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya ihale şartları belgesinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde ihalenin iptal edilerek geçici teminatının irat kaydedilmesine,

            2) Gaziantep Et Kombinasının toplam 1.075.000.- ABD Doları (birmilyonyetmişbeşbin) bedelle ANKSAN BESİCİLİK, GIDA, TARIM ÜRÜNLERİ, İNŞAAT, TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. - ÖKMEN KARDEŞLER SAKADAT, PETROL ÜRÜNLERİ, PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. - MEHMET YILMAZ İSAOĞLU ORTAK GİRİŞİM GRUBU'na satılmasına, ANKSAN BESİCİLİK, GIDA, TARIM ÜRÜNLERİ, İNŞAAT, TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.- ÖKMEN KARDEŞLER SAKADAT, PETROL ÜRÜNLERİ, PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. - MEHMET YILMAZ İSAOĞLU ORTAK GİRİŞİM GRUBU tarafından İdarece verilecek süre içerisinde ihale şartnamesinde belirtilen şekilde şirket kurulmaması veya kurulacak Şirketin satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya ihale şartları belgesinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde ihalenin iptal edilerek geçici teminatının irat kaydedilmesine,

            3) Sivas Et Kombinasının toplam 1.225.000- ABD Doları (birmilyonikiyüzyirmibeşbin) bedelle SİVAS TİCARET BORSASI'na satılmasına, SİVAS TİCARET BORSASI'nın İdarece verilecek süre içerisinde satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya ihale şartları belgesinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde ihalenin iptal edilerek geçici teminatının irat kaydedilmesine,

            4) Satış bedellerinin %25'inin sözleşmenin imza tarihinde peşin olarak ödenmesi şartıyla, bakiye borcun 3 yıl içinde eşit taksitler halinde tahsil edilebilmesi için vade tanınmasına,

            5) Vadeye bağlanan bakiye satış bedellerine, ABD Doları bazında yıllık %15 oranında basit faiz uygulanmasına,

            6) İhalenin iptal edilmesi halinde bahse konu işletmenin özelleştirilebilmesi için yeniden ihaleye çıkılmasına,

            7) Bu karar çerçevesinde varlık satış sözleşmelerinin imzalanması ile karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın yetkili kılınmasına, karar verilmiştir.

                             Başkan
                             Bülent ECEVİT
                             Başbakan

    Üye                                          Üye                                   Üye
    Dr. Devlet BAHÇELİ             Yüksel YALOVA              Recep ÖNAL
    Devlet Bakanı ve                   Devlet Bakanı                  Devlet Bakanı
    Başbakan Yardımcısı

    Üye                                          Üye
    Sümer ORAL                         A. Kenan TANRIKULU
    Maliye Bakanı                        Sanayi ve Ticaret Bakanı