Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 10.03.2000 Cuma Sayı: 23989 (Asıl) 
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

        Tarih       : 08/03/2000
        Karar No: 2000/06 ÖİB-K 
        Konu      : Bazı İştiraklerin Özelleştirilmesi

 
            Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca;

            4046 sayılı Kanun'un 3. Maddesinin son fıkrasına istinaden Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 13.01.1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararı gereğince İdaremize verilmiş olan satış ve devir onay yetkisine istinaden;

            Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)'nun 12.10.1998 tarih ve 98/79 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan ve İdare payı %50'nin altında bulunan 29 iştirak ile 3.6.1994 tarih ve 94/23 sayılı YPK Kararı ile kapsam ve programa alınan ASELSAN A.Ş., Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu'nun 30.4.1987 tarih ve 54 sayılı Kararı ile kapsam ve programa alınan TOROS Gübre A.Ş., YPK'nın 20.3.1990 tarih ve 90/6 sayılı Kararı ile kapsam ve programa alınan İMSA-İstanbul Meşrubat San.A.Ş. ve Metal Kapak San. ve Tic. A.Ş., 12.1.1995 tarih ve 95/07 sayılı ÖYK Kararı ile kapsam ve programa alınan Yerteks A.Ş. ve 23.12.1994 tarih ve 94/13 sayılı ÖYK Kararı ile kapsam ve programa alınan Maksan A.Ş.'deki İdare hisselerinin özelleştirilmesine ilişkin 02.07.1999 tarih ve 3179 sayılı yazımız ile verilen yetkiye istinaden Sümer Holding A.Ş. tarafından yapılan ikinci etap ihale neticesinde,

            1. OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.'deki %0.0513 oranındaki İdare hissesinin en yüksek teklif sahibi Ayfer YÜKSEL'e %50'si peşin, kalanı 12 ay vadede ödenmek kaydıyla 18.500,- (Onsekizbinbeşyüz) ABD Doları bedelle satılmasına, adı geçen teklif sahibinin ihale şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde, geçici ve ek geçici teminatlarının irat kaydedilmesine,

            Vadeye bağlanan bakiye satış bedeline, ABD Doları bazında yıllık %15 basit faiz (vade farkı) ve aylık %2 oranında (yıllık %24) cezai şartta tahakkuk ettirilerek, bakiye borç, faizi ve cezai şartın da eklenmesiyle bulunacak meblağ kadar gayrikabili rücu, kayıtsız şartsız, ilk talepte ödemeli, süresiz, kesin banka teminat mektubunun alınmasına,

            2. Metal Kapak Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki %18.6573 oranındaki İdare hissesinin en yüksek teklif sahibi Has Holding A.Ş.'ne 8.700,- (Sekizbinyediyüz) ABD Doları peşin bedelle satılmasına, teklif sahibinin ihale şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde, geçici ve ek geçici teminatlarının irat kaydedilmesine,

            3. TOE-Türk Otomotiv Endüstrisi A.Ş.'deki %10.3130 oranındaki İdare hissesinin en yüksek teklif sahibi Yapı ve Ticaret A.Ş.'ne 160.000,- (Yüzaltmışbin) ABD Doları peşin bedelle satılmasına, teklif sahibinin ihale şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde, geçici ve ek geçici teminatlarının irat kaydedilmesine,

            4. Pancar Ekicileri Birliği A.Ş.'deki %10 oranındaki İdare hissesinin en yüksek teklif sahibi Şekerbank T.A.Ş.'ne 20.500,- (Yirmibinbeşyüz) ABD Doları peşin bedelle satılmasına, teklif sahibinin ihale şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde, geçici ve ek geçici teminatlarının irat kaydedilmesine,

            5. Yerteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki %10 oranındaki İdare hissesinin en yüksek teklif sahibi Erol GÜRSOY'a 55.000,- (Ellibeşbin) ABD Doları peşin bedelle satılmasına, teklif sahibinin ihale şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde, geçici ve ek geçici teminatlarının irat kaydedilmesine,

            6. Mars Ticaret ve Sanayi A.Ş.'deki %3.3333 oranındaki İdare hissesinin en yüksek teklif sahibi Ayfer YÜKSEL'e 1.300,- (Binüçyüz) ABD Doları peşin bedelle satılmasına, teklif sahibinin ihale şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde, geçici ve ek geçici teminatlarının irat kaydedilmesine,

            7. Balıkesir Pamuklu Dokuma Sanayi A.Ş.'deki %2.1799 oranındaki İdare hissesinin en yüksek teklif sahibi A. Rona YIRCALI'ya 3.050,- (Üçbinelli) ABD Doları peşin bedelle satılmasına, teklif sahibinin ihale şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde, geçici ve ek geçici teminatlarının irat kaydedilmesine,

            8. İMSA - İstanbul Meşrubat Sanayi A.Ş.'deki %1.0080 oranındaki İdare hissesinin en yüksek teklif sahibi Elit Elektronik Cihazlar İthalat İhracat Ticaret A.Ş.'ne 3.500,- (Üçbinbeşyüz) ABD Doları peşin bedelle satılmasına, teklif sahibinin ihale şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde, geçici ve ek geçici teminatlarının irat kaydedilmesine,

            9. Ülfet Gıda ve Sabun Sanayi A.Ş.'deki %0.6830 oranındaki İdare hissesinin en yüksek teklif sahibi Ayfer YÜKSEL'e 7.460,- (Yedibindörtyüzaltmış) ABD Doları peşin bedelle satılmasına, teklif sahibinin ihale şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde, geçici ve ek geçici teminatlarının irat kaydedilmesine,

            10. MAN Kamyon Oto Sanayi A.Ş.'deki %0.3731 oranındaki İdare hissesinin en yüksek teklif sahibi Ahmet UYGURMEN'e 75.000,- (Yetmişbeşbin) ABD Doları peşin bedelle satılmasına, teklif sahibinin ihale şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde, geçici ve ek geçici teminatlarının irat kaydedilmesine,

            11. Dosan Konserve Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki %0.0420 oranındaki İdare hissesinin en yüksek teklif sahibi Unilever Holding A.Ş.'ne 50.000,- (Ellibin) ABD Doları peşin bedelle satılmasına, teklif sahibinin ihale şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde, geçici ve ek geçici teminatlarının irat kaydedilmesine,

            12. Ceyhan Sanayi ve Ticaret İşletmeleri A.Ş.'deki %0.0416 oranındaki İdare hissesinin en yüksek teklif sahibi Ayfer YÜKSEL'e 1.400,- (Bindörtyüz) ABD Doları peşin bedelle satılmasına, teklif sahibinin ihale şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde, geçici ve ek geçici teminatlarının irat kaydedilmesine,

            13. Aydın Tekstil İşletmeleri A.Ş.'deki %0.0294 oranındaki İdare hissesinin en yüksek teklif sahibi Ayfer YÜKSEL'e 7.400,- (Yedibindörtyüz) ABD Doları peşin bedelle satılmasına, teklif sahibinin ihale şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde, geçici ve ek geçici teminatlarının irat kaydedilmesine,

            14. KASTAŞ Karadeniz Çimento Kireç ve Ürünleri Sanayi A.Ş.'deki %0.0129 oranındaki İdare hissesinin en yüksek teklif sahibi Ayfer YÜKSEL'e 905,- (Dokuzyüzbeş) ABD Doları peşin bedelle satılmasına, teklif sahibinin ihale şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde, geçici ve ek geçici teminatlarının irat kaydedilmesine,

            15. Yukarıdaki maddelerde belirtilen teklif sahiplerinin dışında kalan diğer teklif sahiplerinin teminatlarının iade edilmesine, karar verilmiştir.