Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 06.05.2000 Cumartesi Sayı: 24041 (Asıl) 
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

        Tarih       : 03/05/2000
        Karar No: 2000/07 ÖİB-K 
        Konu      : Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Arsa Satışı 

 
            Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca;

            4046 sayılı Kanun'un 4. maddesinin (b) bendi çerçevesinde Et ve Balık Ürünleri A.Ş.'ye (Şirket) verilen yetki doğrultusunda, Şirket tarafından gerçekleştirilen ihaleler sonucunda;

            a) Afyon İli, Merkez İlçesi, Sahipata Mahallesi, Keferekırı Mevkiinde bulunan, 120 pafta, 782 ada, 10 numaralı parselde 24.374 m2, 11 numaralı parselde 26.811 m2, 12 numaralı parselde 4.365 m2, 42 numaralı parselde 11.912 m2, 44 numaralı parselde 5.992, 46 numaralı parselde 8.701 m2, 122 pafta, 782 ada, 32 numaralı parselde 13.773 m2, 33 numaralı parselde 5.883 m2, ve 19L.2a pafta, 4015 ada, 16 numaralı parselde 575 m2 kombina arsasının, toplam 185.000 (yüzseksenbeşbin) ABD Doları bedelle ÖZERLER HOLDİNG A.Ş.'ye satılmasına,

            b) Bingöl İli, Merkez İlçesi, Kültür Mahallesi, Simani Mevkiinde bulunan, 50 pafta, 3 parselde kayıtlı 157 m2 ve 4 parselde kayıtlı 71.976 m2 kombina arsasının, 230.000 (ikiyüzotuzbin) ABD Doları bedelle RAYİF DEMİR'e satılmasına,

            c) Bitlis İli, Adilcevaz İlçesi, Bahçedere Köyü, Bahçederedüzü Mevkii 685 pafta 12.200 m2, 686 pafta 14.700 m2, Kargaçayır Mevkii, 687 pafta, 17.700 m2, Düz Mevkii, 688 pafta 34.200 m2, 689 pafta 9000 m2, 690 pafta 13.100 m2, 691 pafta 10.000 m2, 692 pafta 10.300 m2, 693 pafta 9.500 m2, 694 pafta 8.000 m2, 695 pafta 28.200 m2, 696 pafta 31.600 m2, 697 pafta 10.600 m2, 698 pafta 8.600 m2, 699 pafta 8.800 m2, 700 pafta 4.800 m2, 701 pafta 9.000 m2, 702 pafta 6.000 m2, 703 pafta 200 m2, 704 pafta 2.500 m2, 705 pafta 7.100 m2, 706 pafta 2.800 m2, 707 pafta 2.400 m2, 708 pafta 4.100 m2, 709 pafta 1.900 m2, 710 pafta 4.800 m2, 711 pafta 900 m2, 712 pafta 11.400 m2, 713 pafta 4.900 m2, 714 pafta 7.900 m2, 715 pafta 15.400 m2, 716 pafta 13.400 m2, 717 pafta 12.500 m2, 718 pafta 21.400 m2, 719 pafta 6300 m2, 720 pafta 13.000 m2, 721 pafta 22.000 m2, 722 pafta 19.000 m2, 723 pafta 8.100 m2, 724 pafta 16.800 m2, 725 pafta 12.000 m2, 726 pafta 19.000 m2, 727 pafta 12.000 m2, 728 pafta 8.000 m2, olmak üzere toplam 496.100 m2'lik arsanın, 35.700 (otuzbeşbinyediyüz) ABD Doları bedelle KEREM AYGÜN'e satılmasına,

            d) Kars İli, Merkez İlçesi, Karacaören Mahallesi, Kars Çayı Demir Yolu Arası Mevkii, 1 pafta, 18 parselde 35.760 m2, 34 pafta 1560 parselde 1.612 m2, 1562 parselde 722 m2, 1558 parselde 800 m2, 1568 parselde 1750 m2, 1566 parselde 1.500 m2, 1564 parselde 1.022 m2, 5 pafta 9 parselde 6.900 m2, 8 parselde 6.880 m2, 1965 parselde 19.000 m2, olmak üzere toplam 75.946,50 m2'lik kombina arsasının 26.395 (yirmialtıbinüç-yüzdoksanbeş) ABD Doları bedelle ÇELİKLER LTD.ŞTİ'ye satılmasına,

            e) Kahramanmaraş İli, Merkez İlçesi, Ferhuş Köyü, Hacı Mustafa Çiftliği Mevkiinde 14 pafta, 491 parselde 150.800 m2 Soğuk Depo Arsasının 262.000 (ikiyüzaltmışikibin) ABD Doları bedelle S.S. TERZİLER VE KONFEKSİYONCULAR TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİNE satılmasına 

            f) Konya İli, Meram İlçesi, Duranday Mahallesi, Yorgancı Sokağında 15-H-IV pafta, 20226 ada, 1 parselde 8.146,46 m2, 20248 ada 1 parselde 6.770,29 m2, 2774 ada, 56 parselde 853,33 m2 olmak üzere toplam 15.770,08 m2'lik arsanın 430.000 (dörtyüzotuzbin) ABD doları bedelle ÖZKAYMAK HOLDİNG'e satılmasına,

            g) Kütahya İli, Merkez İlçesi, Gaybiefendi Mahallesi, Etem Erdinç Caddesi, 39 pafta, 230 ada, 2 parseldeki 1.200 m2'lik arsanın 3.000 (üçbin) ABD Doları bedelle SEYDİ YAKACI ET ÜRÜNLERİ A.Ş.'ye satılmasına,

            h) Kütahya İli, Merkez İlçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kavisiçi Mevkii 20 N III pafta, 764 ada, 30 parselin 129/13 hissesinin 26 (yirmialtı) ABD Doları bedelle REMZİ EROL'a, 29 parselin 128/9 hissesinin 18 (onsekiz) ABD Doları bedelle HATİCE GÜL'e, 28 parselin 192/21 hissesinin 42 (kırkiki) ABD Doları bedelle NAZİK GÜLHAN'a, 27 parselin 188/20 hissesinin 40 (kırk) ABD Doları bedelle MURAT AKKAYA ve ORTAĞI'na, 26 parselin 120/14 hissesinin 28 (yirmisekiz) ABD Doları bedelle AHMET ŞEN'e satılmasına, 25 parselin 117/13 hissesinin 26 (yirmialtı) ABD Doları bedelle FADİME YETİM'e, 24 parselin
114/14 hissesinin 28 (yirmisekiz) ABD Doları bedelle M. ALİ GÖKPINAR'a, 23 parselin 108/10 hissesinin 20 (yirmi) ABD Doları bedelle ALİ ZENGİN'e, 22 parselin 106/11 hissesinin 22 (yirmiiki) ABD Doları bedelle GÜLSEREN ŞAHİN'e, 21 parselin 102/11 hissesinin 22 (yirmiiki) ABD Doları bedelle SADULLAH KABAYEL'e, 20 parselin 102/13 hissesinin 26 (yirmialtı) ABD Doları bedelle ÖMER MARAŞ'a, 19 parselin 107/10 hissesinin 20 (yirmi) ABD Doları bedelle HASAN MESCİT'e, 18 parselin 104/13 hissesinin 26 (yirmialtı) ABD Doları bedelle KEZBAN KESKİN'e, 15 parselin 100/6 hissesinin 12 (oniki) ABD Doları bedelle AHMET TÜRKMEN'e, 2503 ada, 31 parselin 104/11 hissesinin 22 (yirmiiki) ABD Doları bedelle NUH ÇINAR ve ORTAĞI'na, 30 parselin 104/11 hissesinin 22
(yirmiiki) ABD Doları bedelle ŞERİFE KOÇ'a, 29 parselin 109/16 hissesinin 32 (otuziki) ABD Doları bedelle ALİ ŞEN'e, 28 parselin 108/15 hissesinin 30 (otuz) ABD Doları bedelle HASAN UZUNCA'ya, 27 parselin 106/14 hissesinin 28 (yirmisekiz) ABD Doları bedelle İBRAHİM BAYRAM ve ORTAĞI'na, 26 parselin 108/17 hissesinin 34 ABD Doları bedelle METİN ERYILMAZ'a, 25 parselin 107/17 hissesinin MESTAN BİLGİÇ'e, 24 parselin 107/15 hissesinin 30 (otuz) ABD Doları bedelle NURETTİN ÖZTÜRKMEN'e, 23 parselin 110/16 hissesinin 32 (otuziki) ABD Doları bedelle ERGÜN KAVAKLI'ya, 22 parselin 108/15 hissesinin MEHMET ARPACIOĞLU'na, 21 parselin 110/17 hissesinin 34 (otuzdört) ABD Doları bedelle VELİ KARAARSLAN'a, 20 parselin 105/13 hissesinin 26 (yirmialtı) ABD Doları bedelle MEHMET GÜRSOY'a, 19 parselin 108/15 hissesinin 30 (otuz) ABD Doları bedelle İSMAİL YİĞİT'e, 18 parselin 109/16 hissesinin 32 (otuziki) ABD Doları bedelle MEHMET GUGUŞ'a, 17 parselin 97/11 hissesinin 22 (yirmiiki) ABD Doları bedelle MEMİŞ GUGUŞ'a, 14 parselin 112/21 hissesinin 42 (kırkiki) ABD Doları bedelle İHSAN DÜNDAR'a, 13 parselin 116/19 hissesinin 38 (otuzsekiz) ABD Doları bedelle YAHYA KARTAL'a, 12 parselin 112/15 hissesinin 30 (otuz) ABD Doları bedelle SÜLEYMAN TÜRK'e, 10 parselin 225/34 hissesinin 68 (altmışsekiz) ALİ ZENGİN'e, 9 parselin 111/15 hissesinin 30 (otuz) ABD Doları bedelle HASAN TÜRK'e, 8 parselin 113/16 hissesinin 32 (otuziki) ABD Doları bedelle KAMİLE BOZTAŞ'a, 7 parselin 111/15 hissesinin 30 (otuz) ABD Doları bedelle ALİ AKÇA'ya, 6 parselin 111/16 hissesinin 32 (otuziki) ABD Doları bedelle İBRAHİM KARABULUT'a, 3 parselin 106/9 hissesinin 18 (onsekiz) ABD Doları bedelle MÜRÜVVET YILMAZ'a, 2502 ada, 1 parselin 183/49 hissesinin 98 (doksansekiz) ABD Doları bedelle ORHAN YILDIZTAŞ ve ORTAĞI'na, 2501 ada, 1 parselin 154/53 hissesinin 106 (yüzaltı) ABD Doları bedelle MEHMET EFE'ye satılmasına,

            ı) Manisa İli, Alaşehir İlçesi, Caberburhan Köyünde, 1 pafta, 42 parselde 43.700 m2, 43 parselde 18.500 m2, 45 parselde 28.600 m2, 46 parselde 65.000, 47 parselde 42.250, 48 parselde 77.900 m2, 49 parselde 87.850 m2 olmak üzere toplam 363.800 m2'lik arsanın 23.000 (yirmiüçbin) ABD Doları bedelle MURTAZAOĞLU İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LTD.ŞTİ'ye satılmasına,

            i) Manisa İli, Merkez İlçesi, Keçiliköyü, Köyiçi Mevkii, 18 pafta, 694 parselde 23.900 m2 arsanın 240.000 (ikiyüzkırkbin) ABD Doları bedelle MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI'na satılmasına,

            j) Mardin İli, Derik İlçesi, Tepebağ Köyü, Kale Mevkii, 1070 parselde 2.849.750 m2 11.500 (onbirbinbeşyüz) ABD Doları bedelle MEHMET ÖZLÜ'ye satılmasına,

            k) Sakarya İli, Hendek İlçesi, Esentepe Köyü, Köyiçi Mevkiinde G.25, b.17.a pafta, 105 parselde 450 m2, Yarıca Köyü, 2 pafta, 321 parselde 2.110 m2'nin, 13/16 Hissesi, Esentepe Köyü, Şabathududu Mevkiinde G.25, b.17.d pafta, 9 parselde 10.800 m2, Hüseyin Şeyh Mahallesi, Kalayık Caddesi 7 pafta, 128 parselde 12.360 m2 olmak üzere toplam 25.324,37 m2'lik arsanın 9.600 (dokuzbinaltıyüz) ABD Doları bedelle HİKMET MURTEZAOĞLU'na satılmasına,

            l) Bitlis İli, Tatvan İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Çiftlikcivarı Mevkiinde, 26.29 Lb Lc pafta, 106 ada, 2 parselde 5.987,75 m2 arsanın 12.100 (onikibinyüz) ABD Doları bedelle M. EMİN BAĞATUR'a satılmasına,

            m) Tokat İli, Yeşilyurt İlçesi, Kuşçu Köyü, Çaylarbayır Mevkii H.36d.24c pafta, 123 ada, 19 parselde 8.516,35 m2, Mezgüdüğü mevkii, H.36d.24b.4a pafta, 126 ada, 14 parselde 2.003,70 m2, Arıkyeri Mevkii, H.36d.24d pafta, 130 ada, 30 parselde 4.505,65 m2, Poyrazlık Mevkii, H.36d.24d pafta, 132 ada, 92 parselde 6.391,28 m2, Mezaraltı Mevkii, H.36d.24a pafta, 154 ada, 89 parselde 4.619,98 m2 olmak üzere toplam 26.036,96 m2'lik arsanın 3.750 (üçbinyediyüzelli) ABD Doları bedelle HALİT ERASLAN'a satılmasına,

            n) Van İli, Merkez İlçesi, Polatoğlu Mahallesi, 87 pafta, 4 ada, Eski Ersek Yolu Mevkiinde; 10 numaralı parselde 28.783,80 m2, 9 numaralı parselde 14.571,95 m2, Çayüstü Mevkiinde; 13 numaralı parselde 30.829,65 m2, 26 numaralı parselde 18.560 m2, 31 numaralı parselde 13.440 m2, 35 numaralı parselde 14.812,15 m2, 32 numaralı parselde 20.000 m2, 36 numaralı parselde 5.504,50 m2, Erciş Yolu Mevkiinde; 2 numaralı parselde 13.132,60 m2 olmak üzere toplam 159.634,65 m2'lik kombina arsasının 444.970 (dörtyüzkırkdörtbindokuzyüzyetmiş) ABD Doları bedelle ŞEVGİNLER A.Ş.'ye satılmasına,

            o) Uygun teklif alınamayan; Erzincan/Çayırlı arsası, İstanbul/Rumelifeneri arsası, Kars Kombina arsalarından 14 ve 1960 numaralı parseller, Kütahya/Kil sahası, Fabrika sahası ve Dekovil Hattı arsalarının ihaleleri ile hiç teklif alınamayan; Ağrı/Patnos arsası, Bolu/Yığılca arsası, Denizli/Honaz arsası, Erzurum/Hınıs arsası Erzurum/Tekman arsası, Kastamonu arsası, Konya/Çumra arsası, Sakarya/Karasu arsası, Yozgat/Yerköy Tavuk Kombinası arsası, Kütahya (Hisseli) arsalardan 764/17- 16, 2503/15-16-11-2 numaralı parsellerin ihalelerinin iptal edilmesine,

            ö)  Satış bedellerinin peşin tahsil edilmesine,

            p) Alıcıların satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmeleri ve/veya ihale şartlarının öngördüğü yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde teminatlarının Et ve Balık Ürünleri A.Ş. tarafından irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine,

            r) Satış sözleşmelerinin imzalanması ve taşınmazların alıcılara devri hususunda Et ve Balık Ürünleri A.Ş.'nin yetkilendirilmesine,

            karar verilmiştir.