Ticaret Mevzuatı          
Resmi Gazete: 02.09.1999 Perşembe Sayı: 23804 (Asıl) 
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 
  
          Tarih      : 25/08/1999 
          Karar No: 99//03 ÖİB-K  
          Konu      : Türkiye Zirai Donatım A.Ş.'ye ait gayrimenkuller.
    
            Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, 

            Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 11.3.1998 tarih, 98/25 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Türkiye Zirai Donatım A.Ş.'ye (Şirket) 4046 sayılı Kanun'un 4. maddesinin son fıkrasına istinaden verilen yetki çerçevesinde, Şirket tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda Şirkete ait; 

             1. Hatay İli, İskenderun İlçesi, Yenişehir Mahallesi, II. Bölge, 3. Mıntıka Mevki, 678 parselde 1/4 arsa paylı 2. kat, 3 nolu dairenin en yüksek teklif sahibi Gülsevil DÖNMEZER'e 15.200.- $ peşin bedelle satılmasına, adı geçen teklif sahibinin ihale şartlarının öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ilgili ihalenin iptaline, 

             2. Osmaniye İli, Kadirli İlçesi, Cemalpaşa Mahallesi, Balıklağı Mevki, 46 ada, 11 parselde 14,362 m2 arsa üzerindeki 4 lojmanlı idare binası ve 8 adet deponun en yüksek teklif sahibi Tarım Kredi Kooperatifleri Mersin Bölge Birliği Müdürlüğü'ne 370.100.- $ peşin bedelle satılmasına, adı geçen teklif sahibinin ihale şartlarının öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ilgili ihalenin iptaline, 

             3. Diyarbakır İli, Merkez İlçe, I. Bölge, Yenişehir Mahallesi, 23 pafta, 459 ada, 22 parselde 944 m2 arsa üzerindeki 12 lojmanın, en yüksek teklif sahibi ON-BA İnşaat Limited Şirketi'ne 385.000.- $ peşin bedelle satılmasına, ON-BA İnşaat Limited Şirketi'nin ihale şartlarının öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek anılan gayrimenkulun ikinci sıradaki teklif sahibi Muzaffer Otomotiv Limited Şirketi'ne, %40'ı peşin, kalan tutar 2 yıl vadede olmak üzere 374.000.- $ bedelle satılmasına, Muzaffer Otomotiv Limited Şirketi'nin ihale şartlarının öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek anılan gayrimenkulun üçüncü sıradaki teklif sahibi Bayhan Limited Şirketine, 370.088.- $ peşin bedelle satılmasına, Bayhan Limited Şirketi'nin ihale şartlarının öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ilgili ihalenin iptaline, 
  
             4. Muş İli, Malazgirt İlçesi, Merkez Bucağı, Mengüçgazi Mahallesi, Hastane Mevki, 1 pafta, 9 ada, 5 parselde 320 m2 arsa üzerindeki 2 lojmanlı binanın en yüksek teklif sahibi Feyzi ŞENTÜRK'e 9.100.- $ peşin bedelle satılmasına, adı geçen teklif sahibinin ihale şartlarının öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ilgili ihalenin iptaline, 

             5. Erzurum İli, Merkez İlçe, Gez Mahallesi, Hastaneler Caddesi Mevki, 11 pafta, 557 ada, 15 parseldeki 940,36 m2 arsa ve üzerindeki deponun en yüksek teklif sahibi Doğu Anadolu Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi'ne 30.000.- $ peşin bedelle satılmasına, adı geçen teklif sahibinin ihale şartlarının öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ilgili ihalenin iptaline, 

             6. Kütahya İli, Gediz İlçesi, Dayınlar Köyü, Gerence Mevki, 6 pafta, 1 ada, 2686 parselde 400 m2 arsa ve üzerindeki 4 lojmanlı idare binasının, en yüksek teklif sahibi Mehmet GÜVENDİK'e ve %40'ı peşin, kalan tutar 2 yıl vadede olmak üzere 145.000.- $ bedelle satılmasına, Mehmet GÜVENDİK'in ihale şartlarının öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek anılan gayrimenkulun ikinci sıradaki teklif sahibi Selçuk ŞAHİN'e, %40'ı peşin, kalan tutar 2 yıl vadede olmak üzere 138.500.- $ bedelle satılmasına, Selçuk ŞAHİN'nin ihale şartlarının öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek anılan gayrimenkulun üçüncü sıradaki teklif sahibi Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliği Müdürlüğü'ne, 135.000.- $ peşin bedelle satılmasına, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliği Müdürlüğü'nün ihale şartlarının öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ilgili ihalenin iptaline, 

             7. Karabük İli, Eflani İlçesi, Tabaklar Mahallesi, Safranlık Kıran Mevki, 113 cilt, 27 sayfa, 6 sıradaki 7.800 m2 arsa üzerindeki 4 lojmanlı idare binası ve 2 adet deponun en yüksek teklif sahibi Kaya Metal Sanayi Ticaret Limited Şirketine 120.000.- $ peşin bedelle satılmasına, adı geçen teklif sahibinin ihale şartlarının öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ilgili ihalenin iptaline, 

             8. Nevşehir İli, Ürgüp İlçesi, Ağıl Mahallesi, Ürgüpönü Mevki, 35/30L-Ic, 33 ada, 1 parseldeki 7.929 m2 arsa ve üzerinde 5 lojmanlı idare binası ile 2 adet deponun en yüksek teklif sahibi Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Kayseri Bölge Birliği Müdürlüğü'ne 330.000.- $ peşin bedelle satılmasına, adı geçen teklif sahibinin ihale şartlarının öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ilgili ihalenin iptaline, 
  
            9. Konya İli, Ereğli İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, Köşkbahçe Mevki, 13 pafta, 60 ada, 16 parseldeki 353,52 m2 arsa üzerindeki 3 lojmanlı idare binasının en yüksek teklif sahibi Hasan AKKUÇ'a 172.000.- $ peşin bedelle satılmasına, adı geçen teklif sahibinin ihale şartlarının öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ilgili ihalenin iptaline, 

            10. Kahramanmaraş İli, Türkoğlu İlçesi, Türkoğlu Köyü, Yenimahalle Mevki, 3 pafta, 2759 parseldeki 320 m2 arsa üzerindeki 1/6 arsa paylı 1 nolu dükkanın, en yüksek teklif sahibi Zekeriya PALABIYIK'a 6.500.- $ peşin bedelle satılmasına, Zekeriya PALABIYIK'ın ihale şartlarının öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek anılan gayrimenkulun ikinci sıradaki teklif sahibi Fevzi YAŞA'ya %40'ı peşin, kalan tutar 4 ay vadede olmak üzere 6.500.- $ bedelle satılmasına, Fevzi YAŞA'nın ihale şartlarının öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ilgili ihalenin iptaline, 

            11. Kahramanmaraş İli, Türkoğlu İlçesi, Türkoğlu Köyü, Yenimahalle Mevki, 3 pafta, 2759 parseldeki 320 m2 arsa üzerindeki 1/6 arsa paylı 2 nolu dükkanın, en yüksek teklif sahibi Fevzi YAŞA'ya %40'ı peşin, kalan tutar 4 ay vadeli olmak üzere 6.850.- $ bedelle satılmasına, Fevzi YAŞA'nın ihale şartlarının öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek anılan gayrimenkulun ikinci sıradaki teklif sahibi Zekeriya PALABIYIK'a 6.600.- $ peşin bedelle satılmasına, Zekeriya PALABIYIK'ın ihale şartlarının öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ilgili ihalenin iptaline, 

            12. Kahramanmaraş İli, Türkoğlu İlçesi, Türkoğlu Köyü, Yenimahalle Mevki, 3 pafta, 2759 parseldeki 320 m2 arsa üzerindeki 1/6 arsa paylı 3 nolu dükkanın en yüksek teklif sahibi, Fevzi YAŞA'ya %40'ı peşin, kalan tutar 4 ay vadede olmak üzere 6.200.- $ bedelle satılmasına, Fevzi YASA'nın ihale şartlarının öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek anılan gayrimenkulun ikinci sıradaki teklif sahibi Ahmet DURDU'ya 6.050 peşin bedelle satılmasına, Ahmet DURDU'nun ihale şartlarının öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ilgili ihalenin iptaline, 

            13. Kahramanmaraş İli, Türkoğlu İlçesi, Türkoğlu Köyü, Yenimahalle Mevki, 3 pafta, 2759 parseldeki 320 m2 arsa üzerindeki 1/6 arsa paylı 4 nolu dairenin en yüksek teklif sahibi Fevzi YAŞA'ya %40'ı peşin, kalan tutar 4 ay vadede olmak üzere 8.800.- $ bedelle satılmasına, Fevzi YAŞA'nın ihale şartlarının öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek anılan gayrimenkulun ikinci sıradaki teklif sahibi Yaşar KANTARCI'ya %40'ı peşin, kalan tutar 2 yıl vadede 2 taksit olmak 5.400.- $ bedelle satılmasına, Yaşar KANTARCI'nın ihale şartlarının öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ilgili ihalenin iptaline, 

            14. Kahramanmaraş İli, Türkoğlu İlçesi, Türkoğlu Köyü, Yenimahalle Mevki, 3 pafta, 2759 parseldeki 320 m2 arsa üzerindeki 1/6 arsa paylı 5 nolu dairenin, en yüksek teklif sahibi Ahmet DURDU'ya 8.200.- $ peşin bedelle satılmasına, Ahmet DURDU'nun ihale şartlarının öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek anılan gayrimenkulun ikinci sıradaki teklif sahibi Fevzi YAŞA'ya %40'ı peşin kalan 4 ay vadede 8.050.- $ bedelle satılmasına, Fevzi YAŞA'nın ihale şartlarının öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ilgili ihalenin iptaline, 

            15. Kahramanmaraş İli, Türkoğlu İlçesi, Türkoğlu Köyü, Yenimahalle Mevki, 3 pafta, 2759 parseldeki 320 m2 arsa üzerindeki 1/6 arsa paylı 6 nolu dairenin, en yüksek teklif sahibi Zekeriya PALABIYIK'a 8.200.- $ peşin bedelle satılmasına, Zekeriya PALABIYIK'ın ihale şartlarının öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek anılan gayrimenkulun ikinci sıradaki teklif sahibi Fevzi YAŞA'ya %40'ı peşin kalan 4 ay vadede 8.050.- $ bedelle satılmasına, Fevzi YAŞA'nın ihale şartlarının öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek anılan gayrimenkulun üçüncü sıradaki teklif sahibi Yaşar KANTARCI'ya 8.010.- $ peşin bedelle satılmasına, Yaşar KANTARCI'nın ihale şartlarının öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ilgili ihalenin iptaline, 

            16. İzmir İli, Tire İlçesi, Yeni Mahalle, Tabakçayı Mevki, 31.L.ı.a.b.24 pafta, 1263 ada, 10 parseldeki 10.685/13.773,09 m2 arsa payı üzerindeki bekçi evi ve 6 adet deponun en yüksek teklif sahibi Reşat Sami KAYALAR'a %40'ı peşin, kalan tutar 2 yıl vade ve 2 taksit olmak üzere 133.300.- $ bedelle satılmasına, Reşat Sami KAYALAR'ın ihale şartlarının öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ilgili ihalenin iptaline, 

            17. Anılan satışlara ilişkin sözleşme yapma ve tapu devri ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesinde Şirketin yetkilendirilmesine, karar verilmiştir.