Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 23.12.1999 Perşembe Sayı: 23915 (Asıl) 
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

        Tarih       : 17/12/1999
        Karar No: 99//06 ÖİB-K 
        Konu      : Sümerbank hisselerinin satılması


            Özelleştirme Yüksek Kurulunun (ÖYK) 12/1/1995 tarih ve 95/03 sayılı, 1/3/1996 tarih ve 96/12 sayılı, 8/7/1999 tarih ve 99/48 sayılı Kararları gereğince özelleştirme çalışmaları devam eden Sümer Holding A.Ş.'ye (Holding) 4046 sayılı Kanunun 4. maddesinin son fıkrasındaki hüküm doğrultusunda verilen yetki çerçevesinde istihsal edilen Holding Yönetim Kurulunun 30/11/1999 tarih ve 11/34 sayılı Kararı dikkate alınarak, ÖYK'nin 13/1/1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararına istinaden,

            BASF-Sümerbank Türk Kimya Sanayi A.Ş. sermayesindeki Holdinge ait 106 adet hissenin, Yarımca Porselen Sanayi T.A.Ş.'ye 468.- DM (Alman Markı) peşin bedelle satılmasına

            karar verilmiştir.