Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 16.10.1999 Cumartesi Sayı: 23848 (Asıl) 
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
 
         Karar No: 99/66
         Konu : Asil Çelik San. ve Tic.A.Ş.'deki Eximbank hisseleri ile Mannesmann Boru End. T.A.Ş.'deki TDÇİ hisselerinin özelleştirme kapsam ve programına alınması
   
            Tarih : 12/10/1999
            Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca;

            Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 10/09/1999 tarih ve 4482 sayılı yazısına istinaden,

            1) Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Asil Çelik) sermayesindeki Türk Eximbank-Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'ne ait hisselerin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, özelleştirme işlemlerinin Asil Çelik'in özelleştirilmesine dair alınan süre ve yöntem kararları çerçevesinde yürütülmesine,

            2) Asil Çelik'in sermayesindeki Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'ne (Banka) ait hisselerin Banka tarafından satışına karar verilmesi halinde, özelleştirilecek hisselerin Banka hisseleri ile birlikte satışına öncelik verilmesine,

            3) Mannesmann Boru Endüstrisi T.A.Ş.'nin sermayesindeki Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri (TDÇİ) Genel Müdürlüğü'ne ait hisselerin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

            4) TDÇİ Genel Müdürlüğü'nün Mannesmann Boru Endüstrisi T.A.Ş.'deki hisselerinin 1 yıl içerisinde satış yöntemi ile özelleştirilmesine, karar verilmiştir. Başkan

                             Bülent ECEVİT
                             Başbakan

    Üye                                               Üye                                   Üye
    Dr. Devlet BAHÇELİ           Yüksel YALOVA                 Recep ÖNAL
    Devlet Bakanı ve                    Devlet Bakanı                  Devlet Bakanı
    Başbakan Yardımcısı

    Üye                                                                   Üye
    Sümer ORAL                                        Ahmet Kenan TANRIKULU
    Maliye Bakan                                      Sanayi ve Ticaret Bakanı