Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 16.10.1999 Cumartesi Sayı: 23848 (Asıl) 
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
 
         Karar No: 99/66
         Konu : Sümer Holding A.Ş.'ye ait taşınmazlar.
   
            Tarih : 12/10/1999

            Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

            Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 11.10.1999 tarih, 5090 sayılı yazısı dikkate alınarak, Kurulumuzun 12.01.1995 tarih ve 95/3 sayılı, 01.3.1996 tarih ve 96/12 sayılı, 08.7.1999 tarih ve 99/48 sayılı Kararları gereğince, özelleştirme çalışmaları devam eden Sümer Holding A.Ş.'ye (Holding), Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, 4046 sayılı Kanunun 4. maddesinin son fıkrasına istinaden verilen yetki çerçevesinde, Holding tarafından gerçekleştirilen ihalelerin sonuçları dikkate alınarak,

            Holdinge ait;

            1- Van İli, Merkez İlçesi, Şerefiye Mahallesi, 925 ada, 26 parselde kayıtlı 1.236 m2 arsa ve üzerindeki binanın ve aynı yer 42 parselde kayıtlı 42 m2 arsanın, VİP Tüketim Malları Paz. San. Tic.A.Ş.'ye %50'si peşin, kalanı 12 ayda ödenmek üzere 620,000,000,000.- TL. bedelle satılmasına,

            2- Diyarbakır İli, Merkez İlçesi, Şilbe Köyü, 549 parselde kayıtlı 158.735 m2 arazinin, en yüksek teklif sahibi Kaya İnş.İth.İhr.Taah.Tic. Ltd.Şti.'ye 491,500,000,000.- TL. peşin bedelle satılmasına, adı geçen teklif sahibinin ihale şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde, anılan gayrimenkulün ikinci sıradaki teklif sahibi Batmaz Yapı San. ve Tic.Ltd.Şti.'ye 491,000,000,000.- TL. peşin bedelle satılmasına, adı geçen teklif sahibinin ihale şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde, anılan gayrimenkulün %50'si peşin, kalanı 12 ayda ödenmek üzere 490,000,000,000.- TL. bedelle üçüncü sıradaki teklif sahibi Metin İnşaat Taah.San. ve Tic.Ltd.Şti.'ye satılmasına,

            3- Vadeli teklif verenlerden, ihale şartnamesinin 12. maddesi hükmü uyarınca, ihale bedelinin peşin kısmı tahsil edildikten sonra, bakiye borca aylık %10 basit faiz (vade farkı) tahakkuk ettirilerek, bakiye borç ve faizi kadar gayrikabili rücu, kayıtsız şartsız, ilk talepte ödemeli, süresiz, kesin teminat mektubunun alınmasına,

            4- Anılan satışlara ilişkin sözleşme yapma ve tapu devri ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesinde Holdingin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

                             Başkan
                             Bülent ECEVİT
                             Başbakan

    Üye                                              Üye                                      Üye
    Dr. Devlet BAHÇELİ                 Yüksel YALOVA                 Recep ÖNAL
    Devlet Bakanı ve                       Devlet Bakanı                     Devlet Bakanı
    Başbakan Yardımcısı

    Üye                                                                    Üye
    Sümer ORAL                                        Ahmet Kenan TANRIKULU
    Maliye Bakanı                                     Sanayi ve Ticaret Bakanı