Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 16.10.1999 Cumartesi Sayı: 23848 (Asıl) 
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
 
         Karar No: 99/70
         Konu : 
   
    Tarih : 12/10/1999

            Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

            Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 12.10.1999 tarih ve 5096 sayılı yazısı dikkate alınarak, Kurulumuzun 12.01.1995 tarih ve 95/3 sayılı, 01.3.1996 tarih ve 96/12 sayılı, 08.7.1999 tarih ve 99/48 sayılı Kararları gereğince, özelleştirme çalışmaları devam eden Sümer Holding A.Ş.'ye (Holding), Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, 4046 sayılı Kanunun 4. maddesinin son fıkrasına istinaden verilen yetki çerçevesinde istihsal edilen Holding Yönetim Kurulunun 05.10.1999 tarih ve 10/31 sayılı Kararı dikkate alınarak,

            Holdinge ait;

            1) BASF-Sümerbank Türk Kimya Sanayi A.Ş.'nin sermayesindeki

            30,596,290,000.- TL. nominal bedelli, 3.059.629 adet hissenin;

            - 3.059.135 adedinin BASF Aktiengesellschaft'a,
            - 247 adedinin BASF Handels-u, Export GmbH'ye,
            - 247 adedinin BASF (Schweiz) AG'ye

            olmak üzere toplam 13.500.000.- DM (Onüçmilyonbeşyüzbin Alman Markı) peşin bedelle satılmasına,

            2) Devir işlemlerinin Holding tarafından yerine getirilmesine,

            3) Bu karar gereğince yapılacak devir işlemlerine ilişkin olarak lüzum görülen diğer hususların taraflarca bir protokol ile tespit edilmesine karar verilmiştir.

                             Başkan
                             Bülent ECEVİT
                             Başbakan

    Üye                                            Üye                                     Üye
    Dr. Devlet BAHÇELİ               Yüksel YALOVA                Recep ÖNAL
    Devlet Bakanı ve                      Devlet Bakanı                   Devlet Bakanı
    Başbakan Yardımcısı

    Üye                                                         Üye
    Sümer ORAL                                        Ahmet Kenan TANRIKULU
    Maliye Bakanı                                       Sanayi ve Ticaret Bakanı