Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 02.01.2000 Pazar Sayı: 23924 (Asıl) 
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

        Karar No: 99/83
        Konu : ERDEMİR T.A.Ş.'deki Hazine Müsteşarlığı'na ait hisselerin özelleştirme kapsam ve programına alınması

 
    Tarih : 27/12/1999

            Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 22/11/1999 tarih ve 6059 sayılı yazısına istinaden,

            1) ERDEMİR-Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin sermayesindeki Hazine Müsteşarlığı'na ait Türkiye Halk Bankası A.Ş. nezdindeki özel hesapta bulunan hisselerin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

            2) Halen özelleştirme kapsam ve programında bulunan hisseler ile birlikte bu kararda belirtilen hisselerin satış yöntemi ile özelleştirilmesine,

            3) Özelleştirme işlemlerinin 2 (iki) yıl içerisinde tamamlanmasına,

            karar verilmiştir.

                             Başkan
                             Bülent ECEVİT
                             Başbakan

    Üye                                                  Üye                                 Üye
    Dr. Devlet BAHÇELİ                      Yüksel YALOVA           Recep ÖNAL
    Devlet Bakanı ve                            Devlet Bakanı               Devlet Bakanı
    Başbakan Yardımcısı

    Üye                                                   Üye
    Sümer ORAL                                  Ahmet Kenan TANRIKULU
    Maliye Bakanı                                 Sanayi ve Ticaret Bakanı