Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 02.01.2000 Pazar Sayı: 23924 (Asıl) 
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

        Karar No: 99/87
        Konu : DİTAŞ'ın sermayesindeki BOTAŞ'a ait hisselerin özelleştirme kapsam ve programına alınması

 
    Tarih : 27/12/1999

            Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 06/12/1999 tarih ve 6389 sayılı yazısına istinaden,

            1) DİTAŞ-Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. sermayesindeki BOTAŞ-Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'ne ait hisselerin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

            2) Halen özelleştirme kapsam ve programında bulunan hisseler ile birlikte bu kararda belirtilen hisselerin özelleştirme işlemlerinin, DİTAŞ'ın özelleştirilmesine dair alınan süre ve yöntem kararları çerçevesinde yürütülmesine,

            karar verilmiştir.

                             Başkan
                             Bülent ECEVİT
                             Başbakan

    Üye                                        Üye                              Üye
    Dr. Devlet BAHÇELİ           Yüksel YALOVA         Recep ÖNAL
    Devlet Bakanı ve                  Devlet Bakanı            Devlet Bakanı
    Başbakan Yardımcısı

    Üye                                         Üye
    Sümer ORAL                         Ahmet Kenan TANRIKULU
    Maliye Bakanı                        Sanayi ve Ticaret Bakanı