Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 02.01.2000 Pazar Sayı: 23924 (Asıl) 
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

        Karar No: 99/89
        Konu : ORÜS A.Ş. İşletmelerinin Özelleştirilmesi

 
    Tarih : 27/12/1999

            Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 12/11/1999 tarih ve 5823 sayılı yazısına istinaden,

            Bakanlar Kurulu'nun 20.05.1992 tarih ve 92/3088 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsamına alınan ve 4046 sayılı Kanunun Geçici 11. maddesi gereğince Özelleştirme programına alınmış sayılan ve Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu'nun 01.09.1993 tarih ve Özelleştirme 93/86 sayılı strateji Karar'ı doğrultusunda ORÜS-Orman Ürünleri Sanayii A.Ş. işletme ve varlıklarının satış yöntemiyle özelleştirilmeleri için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan ihale neticesinde;

            1) ORÜS-Orman Ürünleri Sanayii A.Ş.'ye ait Bolu İşletmesinin toplam 5.900.000- ABD Doları (beşmilyondokuzyüzbin) bedelle TOROS ORMAN ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.'ne satılmasına, TOROS ORMAN ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.'nin İdarece verilecek süre içerisinde satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya ihale şartları belgesinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irad kaydedilmesine ve işletmenin 2. sıradaki teklif sahibi olan BAKSAŞ-ORFEN ORTAK GİRİŞİM GRUBU'na 5.800.000- ABD Doları (beşmilyonsekizyüzbin) bedelle satılmasına, BAKSAŞ-ORFEN ORTAK GİRİŞİM GRUBU'nun da İdarece verilecek süre içerisinde satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya ihale şartları belgesinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irad kaydedilmesine ve işletmenin 3. sıradaki teklif sahibi olan İSMAR ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ TİCARET SANAYİ A.Ş.'ye 5.500.000- ABD Doları (beşmilyonbeşyüzbin) bedelle satılmasına, İSMAR ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ TİCARET SANAYİ A.Ş.'nin de İdarece verilecek süre içerisinde satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya ihale şartları belgesinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde ihalenin iptal edilerek geçici teminatının irad kaydedilmesine,

            2) Satış bedelinin %25'inin sözleşmenin imza tarihinde peşin olarak ödenmesi şartıyla, bakiye borcun 3 yıl içinde eşit taksitler halinde tahsil edilebilmesi için vade tanınmasına,

            3) Vadeye bağlanan bakiye satış bedeline, ABD Doları bazında yıllık %15 oranında basit faiz uygulanmasına,

            4) İhalenin iptal edilmesi halinde bahse konu işletmenin özelleştirilebilmesi için yeniden ihaleye çıkılmasına,

            5) Bu karar çerçevesinde varlık satış sözleşmesinin imzalanması ile karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın yetkili kılınmasına,

            karar verilmiştir.
 

                             Başkan
                             Bülent ECEVİT
                             Başbakan

    Üye                                        Üye                              Üye
    Dr. Devlet BAHÇELİ           Yüksel YALOVA         Recep ÖNAL
    Devlet Bakanı ve                  Devlet Bakanı            Devlet Bakanı
    Başbakan Yardımcısı

    Üye                                         Üye
    Sümer ORAL                         Ahmet Kenan TANRIKULU
    Maliye Bakanı                        Sanayi ve Ticaret Bakanı