Ticaret Mevzuatı  
TEBLİĞLER
 
Karar No: 2000/07 ÖİB-K 
Konu  :Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Arsa Satışı 

Karar No: 2000/37
Konu :Petrol Ofisi A.Ş.'nin %51 Oranındaki Hissesinin Özelleştirilmesi

Karar No: 2000/26
Konu :Kapsam ve programdaki sigorta şirketleri.

Karar No: 2000/21
Konu :Türkiye Zirai Donatım A.Ş. Şanlıurfa Alet ve Makinaları İşletmesinin satışı.

Karar No: 2000/06 ÖİB-K 
Konu  :Bazı İştiraklerin Özelleştirilmesi

Karar No: 2000/04
Konu :20/1/2000 tarihli ve 2000/02 sayılı Kararın düzeltilmesi.

Karar No: 2000/05 ÖİB-K 
Konu  :Bazı İştiraklerin Özelleştirilmesi

Karar No: 2000/04 ÖİB-K 
Konu  :Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.'ne ait kullanım dışı bazı tesis ve varlıkların satışı.

Karar No: 2000/05
Konu :EBÜ A.Ş. İşletme ve Kombinalarının Özelleştirilmesi.

Karar No: 2000/03 ÖİB-K 
Konu  :Türkiye Zirai Donatım A.Ş.'ye ait Manisa Wp Kükürt İşletmesi.

Karar No: 2000/02
Konu :Turban Turizm A.Ş.'ye ait Abant ve Bolu Çevresi Turizm  A.Ş.'nin Özelleştirilmesi

Karar No: 01 ÖİB-K 
Konu  :EBÜ A.Ş. İşletme ve kombinalarının özelleştirilmesi

Karar No: 99/89
Konu  :ORÜS A.Ş. İşletmelerinin Özelleştirilmesi

Karar No: 99/87
Konu  :DİTAŞ'ın sermayesindeki BOTAŞ'a ait hisselerin özelleştirme kapsam ve programına alınması

Karar No: 99/85
Konu  :Turban Turizm A.Ş.'ne ait Carlton Oteli Arsası'nın Özelleştirilmesi

Karar No: 99/83
Konu  :ERDEMİR T.A.Ş.'deki Hazine Müsteşarlığı'na ait hisselerin özelleştirme kapsam ve programına alınması

Karar No: 99/07 ÖİB-K
Konu  :ORÜS A.Ş. Taşınmazlarının Satışı

Karar No: 99/06 ÖİB-K
Konu  :Sümerbank hisselerinin satışı

Karar No: 99/05 ÖİB-K
Konu  :ORÜS A.Ş. İşletmelerinin özelleştirilmesi

Karar No: 99/04 ÖİB-K
Konu  :Sümer Holding A.Ş.'ye ait taşınmazlar.

Karar No: 99/70
Konu  :

Karar No: 99/69
Konu  :Sümer Holding A.Ş.'ye ait taşınmazlar.

Karar No: 99/67
Konu  :Asil Çelik San. ve Tic.A.Ş.'deki Eximbank hisseleri ile Mannesmann Boru End. T.A.Ş.'deki TDÇİ hisselerinin özelleştirme kapsam ve programına alınması

Karar No: 99/66
Konu  :GERKONSAN A.Ş.'deki TDÇİ hisselerinin özelleştirme kapsam ve programına alınması

Karar No: 99/03 ÖİB-K
Konu  :Türkiye Zirai Donatım A.Ş.'ye ait gayrimenkuller.

Karar No: 99/50
Konu  :Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. ve Bağlı Ortaklıklarının Mülkiyetindeki Bazı Arsa ve Gayrimenkullerin Satışına Dair Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı

Karar No: 99/02
Konu  :Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının mülkiyetindeki bazı arsa ve gayrimenkullerin satışı.