Ticaret Mevzuatı  
 
Resmi Gazete: 08.09.1999 Çarşamba Sayı: 23810 (Asıl) 
Rekabet Kurumu Başkanlığından:  
   
          Tarih      : 04/02/1999  
          Karar No: 99-5/40-15   
          Konu : Amortisör pazarında faaliyette bulunan Beldesan Otomotiv Yan San. ve Tic.A.Ş. ile Mannesman Sachs AG'nin eşit katılımla Sachs- Beldesan Süspansiyon Sistemleri San. ve Tic.A.Ş. adında bir ortak girişim kurmaları.
 
            Toplantıya Katılan 
            II.Başkan: Prof.Dr. Tamer MÜFTÜOĞLU, 
            Üyeler: Bahaddin ELÇİ, Mehmet Zeki UZUN, Salih Zeki BENGÜ, Aydın EMRE, Sadık KUTLU, Dr. Kemal EROL, İsmet CANTÜRK, Nejdet KARACEHENNEM, Mustafa PARLAK. 

            Bildirimde Bulunan: Beldesan Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına Gen.Md.Yrd. Ünal SÜMERKAN ve Gen.Md. Mustafa Kemal ÖZERMAN. 

            Taraflar: - Beldesan Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret A.Ş. G.O.S.B. 400. Sk., Pk. 1018, 41480 Gebze/KOCAELİ 
                  - Mannesman Sachs AG Ernst-Sachs Strasse 62, D-97424, Schweinfurt/ALMANYA 

            Dosya Konusu: Amortisör pazarında faaliyette bulunan Beldesan Otomotiv Yan San. ve Tic.A.Ş. ile Mannesman Sachs AG'nin eşit katılımla Sachs- Beldesan Süspansiyon Sistemleri San. ve Tic.A.Ş. adında bir ortak girişim kurmaları.  

            Raportörlerin Görüşü: Ortak girişim işlemi ile 4054 sayılı Kanun'un 7'nci maddesinde belirtilen, ilgili ürün pazarında hakim durum yaratılmasına ya da bir hakim durumun güçlendirilmesine yönelik olarak, rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının sözkonusu olmayacağı, bu nedenle sözkonusu işleme izin verilmesi gerektiği. 
  

DEĞERLENDİRME
            Beldesan Otomotiv Yan San. ve Tic.A.Ş. ile Mannesman Sachs AG'nin kuracağı Sachs-Beldesan Süspansiyon Sistemleri San. ve Tic.A.Ş.'ne ilişkin, Kurum kayıtlarına en son 11.01.1999 tarih, 106 sayı ile intikal etmiş olan, Genel Müdür Yardımcısı Ünal YARDIMCI ve Genel Müdür Mustafa Kemal ÖZERMAN imzalı bildirim üzerine; 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 7'nci ve 8'inci maddeleri ile 1997/1 sayılı Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in ilgili hükümleri uyarınca, Raportörler Süleyman CENGİZ ve Ali DEMİRÖZ tarafından yapılan inceleme sonucu düzenlenen 27.01.1999 tarih, D4/1/S.C.-99/2 sayılı Devralma Ön İnceleme Raporu'nu içeren 28.01.1998 tarih, REK.0.08.00.00/4 sayılı Başkanlık önergesi, 99/5 sayılı Kurul toplantı gündeminin 6'ncı sırasında ele alınmıştır. 

            Bildirim formunda ve yukarıda anılan Devralma Ön İnceleme Raporu'nda yer alan bilgilerden; 

            "Beldesan"ın kurulacak şirkete mevcut ..... değerinde makine ve techizatını devredeceği, "Sachs"ın ise şirkete ..... değerinde nakdi sermaye yatıracağı ve şirkete kendi lisansını kullanma hakkını vereceği; "Beldesan"ın işlem sonrasında Ortak Girişim'in %50'sine sahip bir portföy şirketine dönüşeceği ve daha önceki ticari faaliyetlerinin ortaya çıkan yeni teşebbüs tarafından sürdürüleceği; 

           Sözkonusu işlem sonucunda oluşturulacak teşebbüsün, otomotiv yan sanayi içerisinde yeralan bir alt pazar olan "süspansiyon sistemleri" pazarında faaliyet göstereceği ve bu alt pazarın kendi içinde; 

           - Ana Sanayii Orijinal Ekipman Pazarı 

            - Ana Sanayii Yedek Parça Satış Teşkilatları Pazarı 

            - Yerli Yenileme Pazarı 

            - İthal Yedek Parça Pazarı 
şeklinde bölümlenebileceği; anlaşma taraflarının halihazırdaki faaliyetlerinin "Ana Sanayi Orijinal Ekipman Pazarı"nda ve "Ana Sanayi Yedek Parça Satış Teşkilatları Pazarı"nda örtüştüğü; 

            Bildirim konusu işlemin taraflarının ciroları toplamının 25 Trilyon TL eşiğini aşmadığı, ancak "Beldesan"ın "Ana Sanayi Orijinal Ekipman Pazarı"nda % .....'lik ve "Sachs"ın bu pazarda %.....'lik pazar paylarına sahip oldukları; "Beldesan"ın Ana Sanayi Yedek Parça Pazarı"nda % ...'lik ve "Sachs"ın aynı pazarda %....'lik pazar paylarına sahip oldukları ve bu pazar paylarının toplamının 1997/1 sayılı Tebliğ'in 4 üncü maddesi birinci fıkrasında yer alan %25'lik pazar payı eşiğini aştığı görülmüş; 

            Bildirim konusu işlemin, anılan tebliğ kapsamında izne tabi bir işlem olduğu anlaşılmıştır. 

            İşleme ilişkin olarak; 

            "Sachs"ın, Türkiye'de üretiminin bulunmadığı, ilgili ürün pazarlarına satışlarının ithalat yoluyla ve ..... ile ..... olmak üzere sadece iki alıcıya hiçbir yeniden satıcı kullanılmadan direkt olarak yapıldığı ve bu pazarlarda % ..... ve % ..... gibi düşük pazar paylarına sahip olduğu; 

           Tarafların faliyetlerinin ilgili ürün pazarlarında önemli oranda örtüşmediği; 

            "Ana Sanayi Orijinal Ekipman" ve "Ana Sanayi Yedek Parça" pazarlarında alıcı olarak yer alan teşebbüslerin genelde dünya çapında otomotiv üreticileri oldukları ve dünya pazarları ile bütünleştikleri; dikkate alınarak; bildirim konusu işlemin ilgili ürün pazarlarında rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak nitelikte olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
  

KARAR

            Beldesan Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Mannesman Sachs AG tarafından Sachs - Beldesan Süspansiyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. adı altında kurulacak olan ortak girişimin niteliği itibariyle bir devralma olarak değerlendirilmesi gerektiği, ancak bu işlem sonucunda 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 7'nci maddesinde belirtilen, ilgili ürün pazarında hakim durum yaratılmasının ya da bir hakim durumun güçlendirilmesinin ve böylece rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının sözkonusu olmadığına, bu nedenle bildirim konusu işleme izin verilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.