Ticaret Mevzuatı  
 
Resmi Gazete: 08.09.1999 Çarşamba Sayı: 23810 (Asıl) 
Rekabet Kurumu Başkanlığından:  
   
          Tarih      : 11/02/1999  
          Karar No: 99-6/51-20 
          Konu : Spanner Pollux Verwaltungs GmbH adlı Federal Alman uyruklu şirket ile Mehmet Yalçın YALHI ve Birsen ALEMDAR arasında imzalanan sözleşme uyarınca, anılan şahısların su sayaçları alanında faaliyet gösteren Teksan Su Sayaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketinin %70 oranındaki hisselerini Alman şirketinden devralmaları.
 
            Toplantıya Katılan 
            II. Başkan: Prof.Dr. Tamer MÜFTÜOĞLU, 
            Üyeler    : Bahaddin ELÇİ, Mehmet Zeki UZUN, Salih Zeki BENGÜ, Aydın EMRE, Sadık KUTLU, Dr. Kemal EROL, İsmet CANTÜRK, Nejdet KARACEHENNEM, Mustafa PARLAK. 

            Bildirimde Bulunan: Spanner Pollux Verwaltungs GmbH vekili Av. Mehmet TOYDEMİR. Abdiipekçi Cad., Atid Apt., No: 29/3, Nişantaşı/İSTANBUL 

            Taraflar: - Spanner Pollux Verwaltungs GmbH Industriestrasse 16, 87073 Loodwingshafen/Rhein/Germany  
              - Mehmet Yalçın YALHI Bebeküstüsakin Sk., No: 1/4, Beşiktaş/İSTANBUL 
              - Birsen ALEMDAR Cevdetpaşa Cad., No: 346/3, Bebek/BEŞİKTAŞ 

            Dosya Konusu: Spanner Pollux Verwaltungs GmbH adlı Federal Alman uyruklu şirket ile Mehmet Yalçın YALHI ve Birsen ALEMDAR arasında imzalanan sözleşme uyarınca, anılan şahısların su sayaçları alanında faaliyet gösteren Teksan Su Sayaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketinin %70 oranındaki hisselerini Alman şirketinden devralmaları. 

            Raportörlerin Görüşü: Sözkonusu devir işlemine izin verilmesi gerektiği. 
  

DEĞERLENDİRME
            Dosya konusu devir işlemine izin verilmesi talebi ile Kurum kayıtlarına 21.12.1998 tarih, 4039 sayı ile intikal etmiş olan AV. Mehmet TOYDEMİR imzalı başvuru üzerine, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 7'nci maddesi ve 1997/1 sayılı Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in ilgili hükümleri uyarınca Raportörler Yüksel KAYA ve Meltem BAĞIŞ tarafından yapılan inceleme sonucu düzenlenen 09.02.1999 tarih, D3/1/Y.K.-99/1 sayılı Devralma Ön İnceleme Raporu'nu içeren 10.02.1999 tarih, REK.0.07.00.00/2 sayılı Başkanlık önergesi, 99-6 sayılı Kurul toplantı gündeminin 4'üncü sırasında ele alınmıştır. 

            Teksan Grubu bünyesinde yer alan 4 şirketin su sayaçları pazarında üretimden dağıtıma kadar olan iktisadi aşamalardaki faaliyetleri birbirini tamamlar niteliktedir. Bu şirketlerden TEK-DÖK Teknik Döküm Sanayi Ticaret A.Ş. su sayaçlarının metal aksamını, CCS Endüstriyel Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. gerekli plastik parçalarını üretmekte, Teksan Ölçü Aletleri Sanayi A.Ş. ise bu şirketlerden edindiği metal ve plastik parçaları kendi imal ettiği bazı parçalarla birlikte su sayaçlarının montajı için kullanmakta, gerekli kalite kontrolleri sonrası Teksan Su Sayaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketine satmaktadır. Bu firma ise, üretilen su sayaçlarının pazarlama, satış ve dağıtımını yapmaktadır. 

            1997/1 sayılı "Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ"in 4'üncü maddesinde yeralan pazar payı ve ciro eşikleri dikkate alındığında; Teksan Su Sayaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teksan Ölçü Aletleri Sanayi A.Ş., TEK-DÖK Teknik Döküm Sanayi Ticaret A.Ş. ve CCS Endüstriyel Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. adlı şirketlerin oluşturduğu grubun ilgili ürün pazarındaki 1997 yılı cirosunun (..... TL.) Tebliğ'de yeralan ciro eşiğinin altında  kaldığı, ancak, aynı grubun ilgili ürün pazarındaki pazar payının (% .....) Tebliğ'de belirtilen pazar payı eşiğinin üstünde olduğu, dolayısıyla sözkonusu işlemin Rekabet Kurulu'ndan izin alınması gereken bir devralma işlemi olduğu anlaşılmaktadır. 

            Anılan devralma, ilgili pazarda faaliyet gösteren rakip teşebbüslerden bağımsız olarak gerçekleşmekte ve şirketin mevcut ortakları arasında şirket hisselerinin el değiştirmesinden ibaret bulunmaktadır. Bu nedenlerle, piyasada mevcut rekabet üzerinde bir etkisinin olmayacağı düşünülmektedir. 

           Teksan grubunun ilgili pazarın tüm aşamalarında faaliyette bulunmasının piyasaya girişler üzerinde, son 5 yılda piyasaya giren iki şirketten biri olan BAYLAN Ölçü Aletleri San. Tic. Ltd. Şti.'nin pazarda % .....'lik paya ulaşması dikkate alındığında, olumsuz etkilere yol açmadığı görülmektedir. 
  

SONUÇ
            Teksan Su Sayaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketi ile ilgili olarak gerçekleştirilen devralmanın, anılan şirket ve aynı grupta yer alan şirketlerin ilgili pazardaki paylarının %25'in üzerinde olması nedeniyle, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 7/2'nci maddesine dayanılarak çıkarılan 1997/1 sayılı "Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ"in 4'üncü maddesi kapsamında bir devralma işlemi olduğu, ancak bu devralma işlemi sonucunda ilgili pazarda hakim durum yaratılması veya mevcut bir hakim durumun güçlendirilmesi ve böylece rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının sözkonusu olmadığı anlaşıldığından, anılan devir işlemine izin verilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.