Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 18.12.1998 Salı Sayı: 23204 (Asıl) 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:
(Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü) 
 
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Tebliğ
TRKGM-97/110-111
   
            4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 8 ve 22 nci maddelerinde yer alan parasal sınırların; her yılın Ekim ayı sonunda Devlet İstatistik Enstitüsü'nün Toptan Eşya Fiyatları Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artışı oranında artırılacağı ve bu durumun, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca her yıl Aralık ayı içinde Resmi Gazete'de ilan edileceği aynı Kanun'un 8 inci maddesi hükmüdür. 

            Bu hüküm uyarınca anılan parasal sınırlar; Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı tarafından bildirilen Toptan Eşya Fiyatları Endeksinde meydana gelen ortalama %80,4 oranında artış esas alınarak 1998 yılı için, 4077 sayılı Kanun'un; 

            1- 8 inci maddenin birinci fıkrasında kapıdan satışlar için öngörülen parasal sınır 6,000,000.- (altı milyon) TL, 

            2- 22 nci maddesinin dördüncü fıkrasında hakem heyeti kararı olmaksızın tüketici mahkemelerine başvuru için öngörülen parasal sınır 31,000,000.- (Otuzbir milyon) TL, olarak tespit edilmiştir. 

            1/1/1998 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tebliğ olunur.