Ticaret Mevzuatı  
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tebliğleri
4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 25 inci Maddesine ve 5560 Sayılı Kanunla Değişik
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 25 inci Maddesine, 5326Ssayılı Kabahatler Kanunu’nun 3 üncü ve 17/7 nci Maddelerine Göre 2006 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2005/03)
Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ (TRKGM-2001/8)
Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ (TRKGM-2001/6)
Taksitli, Kampanyalı ve Kapıdan Satışlar Hakkındaki Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ'in 10 uncu Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ TRKGM: (2001/01)
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 8 ve 22 nci Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ (TRKGM-99/3)
2000 Yılı Problemine Karşı Tüketicinin Korunması Hakkında Tebliğ (TRKGM-99/2)
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu'nun 8 ve 22 nci Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ (TRKGM-98/114-115)
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Tebliğ TRKGM-97/110-111
4077 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin yapacakları Ödeme İle İlgili Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ TRKGM-97/26-27
Garanti Belgesi İle Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunun Uygulama Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (TRKGM-97/57-58)
4077 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin yapacakları Ödeme İle İlgili Tebliğin Geçici 1 inci Maddesinin Kaldırılmasına Dair Tebliğ TRKGM-95/118-119
Garanti Belgesi İle Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunun Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ (TRKGM-95/116-117)
4077 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin yapacakları Ödeme İle İlgili Tebliğ TRKGM-95/104-105