Bütçe Kanunları  
Resmi Gazete: 20.01.2000 Perşembe Sayı: 23939
Maliye Bakanlığından:

2000 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (SIRA NO: 3) 
 

  
            178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK'nin 543 sayılı KHK ile değişik 10 uncu maddesinin "o" bendinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden; kamu kurum ve kuruluşlarına ait çocuk bakımevlerine Kabul edilecek Devlet memurları ile diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti 2000 yılı için asgari KDV dahil 31,000,000 lira olarak tespit edilmiştir.

            Ancak belirlenen asgari aylık ücretlerin çocuk bakımevi hizmetlerinin karşılanmasında yeterli olmadığı durumlarda, kurum ve kuruluşlar belirlenen ücretin üzerinde bedel tespit etmeye yetkilidir.

            Tebliğ olunur.