Bütçe Kanunları

 

Resmi Gazete: 11.01.2005 Salı Sayı: 25697 (Asıl)

Maliye Bakanlığından:


2005 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (SIRA NO: 1) 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 19.11.1986 tarih ve 11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde, yemek bedelinin bütçeden karşılanmayan kısmının yemek yiyenlerden alınacağı hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Bu çerçevede, öğle yemeği servisinden faydalanan memurlardan 16.01.2004-14.01.2005 tarihleri arasında alınacak yemek bedelleri 9.01.2004 tarihli ve 25341 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (2) Sıra No'lu 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatıyla belirlenmişti. Bu bedellerin yerine 2005 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan en az aşağıda belirlenen tutarlar üzerinden günlük yemek bedeli alınması uygun görülmüştür.

 

Memurlardan;

15.01.2005 tarihinden 14.01.2006 tarihine kadar

1)

Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan

0,60 YTL

2)

1100'e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

1,00 YTL

3)

2200'e kadar (2200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

1,20 YTL

4)

3600'e kadar (3600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

1.50 YTL

5)

4800'e kadar (4800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

2,00 YTL

6)

4800'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

2,20 YTL

Sözleşmeli personelden;

15.01.2005 tarihinden 14.01.2006 tarihine kadar

 

1)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 1.000 YTL kadar (1.000 YTL dahil) olanlardan

0,75 YTL

2)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 1.800 YTL kadar (1.800 YTL dahil) olanlardan

1,20 YTL

3)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 2.590 YTL kadar (2.590 YTL dahil) olanlardan

2,10 YTL

4)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 2.590 YTL üzerinde olanlardan

2,60 YTL

 

2- Bu uygulamaya 15.01.2005 tarihinde başlanacaktır.

3-    Kuruluşlar hizmetlerinin özelliği,  yemek  maliyetleri  ve  yemek  servisinin  farklı mahallerde daha-iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebileceklerdir.

4-    Bu Talimata,  genel  bütçeye dahil  daireler,  katma bütçeli  idareler,  kamu iktisadi teşebbüsleri,   döner   sermayeli   kuruluşlar   ve   fonlar  ile   diğer  kamu   kurum   ve kuruluşları uyacaklardır.

Tebliğ olunur.