Banka ve Kambiyo Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 02.11.2005 Çarşamba Sayı: 25984 (Asıl) 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:  
  

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Madde 1- 1.a) 22/6/2002 tarih ve 24793 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan “Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ”in 9 uncu maddesinde “1 Krediler” grubunda yer alan 123 KIYMETLİ MADEN KREDİSİ - Y.P. defteri kebir hesabının 12300 YURTİÇİ KISA VADELİ KIYMETLİ MADEN KREDİLERİ, 12301 YURTDIŞI KISA VADELİ KIYMETLİ MADEN KREDİLERİ, 12310 YURTİÇİ ORTA VE UZUN VADELİ KIYMETLİ MADEN KREDİLERİ, 12311 YURTDIŞI ORTA VE UZUN VADELİ KIYMETLİ MADEN KREDİLERİ yardımcı hesapları altında aşağıdaki alt hesaplar açılmıştır.

 

123000     BANKALAR

123001     DİĞER MALİ KURULUŞLAR

123009     DİĞER

 

123010     BANKALAR

123011     DİĞER MALİ KURULUŞLAR

123019     DİĞER

 

123100    BANKALAR

123101     DİĞER MALİ KURULUŞLAR

123109     DİĞER

 

123110     BANKALAR

123111     DİĞER MALİ KURULUŞLAR

123119     DİĞER

 

b) Aynı gruba aşağıdaki hesaplar eklenmiştir.

 

14014    MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

14114    MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

146017    MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

147017    MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

14804    MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

14904    MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

152806    MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

153806    MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

156806    MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

157806    MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

 

2.a) “2 Yatırım Amaçlı Değerler ve Diğer Aktifler” grubunda yer alan 220 KREDİ FAİZ. GELİR. TAHAKKUK REESKONTLARI - T.P. defteri kebir hesabı altında aşağıdaki hesaplar açılmıştır.

 

22004         DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER ANAPARA KUR ARTIŞ TAHAKKUKLARI

22005         DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER ANAPARA KUR ARTIŞ REESKONTLARI

 

b) Aynı grupta 222 DİĞER FAİZ VE GELİR REESKONTLARI - T.P. defteri kebir hesabı altında aşağıdaki hesaplar açılmıştır.

 

22210         DÖVİZE ENDEKSLİ MENKUL DEĞERLER ANAPARA KUR ARTIŞ REESKONTLARI

222100    ALIM SATIM AMAÇLI

222101    SATILMAYA HAZIR

222102    VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK

 

c) Aynı grupta 278, 279 MUHTELİF ALACAKLAR - T.P., Y.P. defteri kebir hesapları altında yer alan 278051 PRİMLER ve 279051 PRİMLER hesapları çıkarılmıştır.

 

d) Aynı grupta yer alan 280, 281 BORÇLU GEÇİÇİ HESAPLAR - T.P., Y.P. defteri kebir hesapları altında aşağıdaki hesaplar açılmıştır.

 

280018    VERİLEN OPSİYON PRİMLERİ

 

281018     VERİLEN OPSİYON PRİMLERİ

 

3.a) “3 Mevduat ve Diğer Yabancı Kaynaklar” grubunda yer alan 305 KIYMETLİ MADEN DEPO HESAPLARI - VADESİZ - Y.P. defteri kebir hesabı altında aşağıdaki hesaplar açılmıştır.

30500    YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER

30503    YURTİÇİNDE YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER

305030     BANKALAR

305031     DİĞER MALİ KURUM VEYA KURULUŞLAR

305039     DİĞER TÜZEL KİŞİLER

30510    YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER

 

30512    YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER

 

305120     BANKALAR

305121     DİĞER MALİ KURUM VEYA KURULUŞLAR

305129     DİĞER TÜZEL KİŞİLER

 

b) Aynı grupta 315 KIYMETLİ MADEN DEPO HESAPLARI - VADELİ - Y.P. defteri kebir hesabı altında aşağıdaki yardımcı hesaplar açılmıştır.

 

31500    YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER - SABİT FAİZLİ

 

31501    YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER - DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

31503    YURTİÇİNDE YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER - SABİT FAİZLİ

315030     BANKALAR

315031     DİĞER MALİ KURUM VEYA KURULUŞLAR

315039     DİĞER TÜZEL KİŞİLER

 

31504    YURTİÇİNDE YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER - DEĞİŞKEN FAİZLİ

315040     BANKALAR

315041     DİĞER MALİ KURUM VEYA KURULUŞLAR

315049     DİĞER TÜZEL KİŞİLER

 

 

31510    YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER - SABİT FAİZLİ

 

31511    YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER - DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

31512    YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER - SABİT FAİZLİ

315120     BANKALAR

315121     DİĞER MALİ KURUM VEYA KURULUŞLAR

315129     DİĞER TÜZEL KİŞİLER

 

31513    YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER - DEĞİŞKEN FAİZLİ

315130     BANKALAR

315131     DİĞER MALİ KURUM VEYA KURULUŞLAR

315139     DİĞER TÜZEL KİŞİLER

 

c) Aynı grupta 350, 351 KARŞILIKLAR - T.P.,Y.P. defteri kebir hesaplarının altında aşağıdaki hesaplar açılmış, 35005 DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER KUR FARKI KARŞILIKLARI hesabı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

35003         KISA VADELİ ÇALIŞAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILIĞI

 

35103         KISA VADELİ ÇALIŞAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILIĞI

 

35030        KREDİ KARTLARI VE BANKACILIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI KARŞILIĞI

 

35130        KREDİ KARTLARI VE BANKACILIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI KARŞILIĞI

 

35005        DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER ANAPARA KUR AZALIŞ KARŞILIKLARI

d) Aynı grupta 390, 391 MUHTELİF BORÇLAR - T.P., Y.P. defteri kebir hesapları altında yer alan aşağıdaki hesapları çıkarılmıştır.

 

390051     PRİMLER

 

391051     PRİMLER

 

39008    ALINAN OPSİYON PRİMLERİ

 

39108    ALINAN OPSİYON PRİMLERİ

 

e) Aynı grupta 392, 393 ALACAKLI Geçici HESAPLAR - T.P.,Y.P. defteri kebir hesapları altında aşağıdaki hesaplar açılmıştır.

 

392028    ALINAN OPSİYON PRİMLERİ

 

393028    ALINAN OPSİYON PRİMLERİ

 

4. “5 Faiz Gelirleri” hesap grubu altında aşağıdaki yardımcı hesaplar açılmıştır.

 

51414    MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİNDEN

 

51514    MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİNDEN

 

52007    MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİNDEN

 

52107    MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİNDEN

 

53414     MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİNDEN

 

53514    MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİNDEN

 

54007     MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİNDEN

 

54107    MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİNDEN

 

54204    MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİNDEN

 

54304    MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİNDEN

 

5.a) “7. FAİZ DIŞI GELİRLER” hesap grubunda yer alan 775 BİRLEŞME GELİRLERİ – T.P. hesabının ismi “775 BİRLEŞME GELİRLERİ – Y.P.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

b) Aynı grupta 790 DİĞER FAİZ DIŞI GELİRLER – T.P. defteri kebir hesabı altında aşağıdaki hesap açılmıştır.

 

79011    DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER ANAPARA KUR ARTIŞLARI

79012         DÖVİZE ENDEKSLİ MENKUL DEĞERLER ANAPARA KUR ARTIŞLARI

 

6. a) “8 Faiz Dışı Giderler” grubunda yer alan 820, 821 KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GİDERLERİ - T.P., Y.P. defteri kebir hesaplarının 82003, 82103 DİĞER KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GİDERLERİ yardımcı hesaplarının altında aşağıdaki alt hesaplar açılmış, 820036 DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER KUR FARKI GİDERLERİ hesabı çıkarılmıştır.

 

820033       KISA VADELİ ÇALIŞAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILIĞI GİDERLERİ

 

821033       KISA VADELİ ÇALIŞAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILIĞI GİDERLERİ

 

 

b) Aynı grupta 880, 881 DİĞER İŞLETME GİDERLERİ - T.P., Y.P. defteri kebir hesabı altında aşağıdaki yardımcı hesaplar açılmıştır.

 

88019         KREDİ KARTLARI VE BANKACILIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI GİDERLERİ

 

88119         KREDİ KARTLARI VE BANKACILIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI GİDERLERİ

 

c) Aynı grupta 882 DİĞER GİDERLER VE ZARARLAR - T.P. defteri kebir hesabı altında aşağıdaki hesaplar açılmıştır.

 

88210    DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER ANAPARA KUR AZALIŞLARI

88211         DÖVİZE ENDEKSLİ MENKUL DEĞERLER ANAPARA KUR AZALIŞLARI

 

7. a) “9 Nazım Hesaplar” grubunda aşağıdaki hesaplar açılmıştır.

 

934  MÜŞTERİ ADINA YAPILAN TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ALACAKLAR – T.P.

 

93420    FUTURES PARA İŞLEMLERİ

934200    FUTURES PARA ALIM İŞLEMLERİ

934201    FUTURES PARA SATIM İŞLEMLERİ

 

93430    FUTURES FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

934300    FUTURES FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

934301    FUTURES FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

93431    FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

934310    FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

934311    FUTURES HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

93440    OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİ

 

    SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

934400    PARA ALIM OPSİYONLARI

934401    PARA SATIM OPSİYONLARI

934402    FAİZ ALIM OPSİYONLARI

934403    FAİZ SATIM OPSİYONLARI

 

    ALICI (LEHDAR) TARAF

 

934404    PARA ALIM OPSİYONLARI

934405    PARA SATIM OPSİYONLARI

934406    FAİZ ALIM OPSİYONLARI

934407    FAİZ SATIM OPSİYONLARI

 

    SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

934408    MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI

934409    MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI

 

    ALICI (LEHDAR) TARAF

 

934410    MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI

934411    MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI

 

935  MÜŞTERİ ADINA YAPILAN TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ALACAKLAR – Y.P.

 

93520    FUTURES PARA İŞLEMLERİ

935200    FUTURES PARA ALIM İŞLEMLERİ

935201    FUTURES PARA SATIM İŞLEMLERİ

 

93530    FUTURES FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

935300    FUTURES FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

935301    FUTURES FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

93531    FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

935310    FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

935311    FUTURES HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

 

93540    OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİ

 

    SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

935400    PARA ALIM OPSİYONLARI

935401    PARA SATIM OPSİYONLARI

935402    FAİZ ALIM OPSİYONLARI

935403    FAİZ SATIM OPSİYONLARI

 

    ALICI (LEHDAR) TARAF

 

935404    PARA ALIM OPSİYONLARI

935405    PARA SATIM OPSİYONLARI

935406    FAİZ ALIM OPSİYONLARI

935407    FAİZ SATIM OPSİYONLARI

 

    SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

935408    MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI

935409    MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI

 

    ALICI (LEHDAR) TARAF

 

935410    MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI

935411    MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI

 

936  MÜŞTERİ ADINA YAPILAN TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN BORÇLAR – T.P.

93620    FUTURES PARA İŞLEMLERİ

936200    FUTURES PARA ALIM İŞLEMLERİ

936201    FUTURES PARA SATIM İŞLEMLERİ

 

93630    FUTURES FAİZ ALIM-SATIM İŞLEMLERİ

936300    FUTURES FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

936301    FUTURES FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

93631    FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

936310    FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

936311    FUTURES HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

 

93640    OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİ

 

    SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

936400    PARA ALIM OPSİYONLARI

936401    PARA SATIM OPSİYONLARI

936402    FAİZ ALIM OPSİYONLARI

936403    FAİZ SATIM OPSİYONLARI

 

    ALICI (LEHDAR) TARAF

 

936404    PARA ALIM OPSİYONLARI

936405    PARA SATIM OPSİYONLARI

936406    FAİZ ALIM OPSİYONLARI

936407    FAİZ SATIM OPSİYONLARI

 

    SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

936408    MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI

936409    MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI

 

    ALICI (LEHDAR) TARAF

 

936410    MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI

936411    MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI

 

 

937  MÜŞTERİ ADINA YAPILAN TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN BORÇLAR – Y.P.

 

93720    FUTURES PARA İŞLEMLERİ

937200    FUTURES PARA ALIM İŞLEMLERİ

937201    FUTURES PARA SATIM İŞLEMLERİ

93730    FUTURES FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

937300    FUTURES FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

937301    FUTURES FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

93731    FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

937310    FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

937311    FUTURES HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

 

 

93740    OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİ

 

    SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

937400    PARA ALIM OPSİYONLARI

937401    PARA SATIM OPSİYONLARI

937402    FAİZ ALIM OPSİYONLARI

937403    FAİZ SATIM OPSİYONLARI

 

    ALICI (LEHDAR) TARAF

 

937404    PARA ALIM OPSİYONLARI

937405    PARA SATIM OPSİYONLARI

937406    FAİZ ALIM OPSİYONLARI

937407    FAİZ SATIM OPSİYONLARI

 

    SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

937408    MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI

937409    MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI

 

    ALICI (LEHDAR) TARAF

 

937410    MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI

937411    MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI

 

b) Aynı grupta 962, 963 DİĞER GARANTİ VE KEFALETLERİMİZDEN BORÇLAR - T.P.,Y.P. defteri kebir hesapları altında yer alan 96201, 96301 RİSKİ BANK.RÜCU EDİLEBİLEN BANK.AKTİF DEĞ.İLE İL.SATIŞ İŞLEM. yardımcı hesaplarının isimleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

96201         RİSKİ BANKAYA RÜCU EDEBİLEN BANKAMIZ AKTİF DEĞERLERİ İLE İLGİLİ SATIŞ İŞLEMLERİNDEN

96301         RİSKİ BANKAYA RÜCU EDEBİLEN BANKAMIZ AKTİF DEĞERLERİ İLE İLGİLİ SATIŞ İŞLEMLERİNDEN”

 

c) 962 DİĞER GARANTİ VE KEFALETLERİMİZDEN BORÇLAR - T.P. defteri kebir hesabı altında aşağıdaki hesaplar açılmıştır.

 

96202    KREDİ TEMİNATI İÇİN VERİLEN GARANTİLER

962020    NAKDİ KREDİLER İÇİN VERİLENLER

962029    DİĞER

 

d) 963 DİĞER GARANTİ VE KEFALETLERİMİZDEN BORÇLAR - Y.P. defteri kebir hesabının 96302YURTDIŞINDAN TEMİN EDİLEN KREDİLER İÇİN VERİLEN GARANTİLER yardımcı hesabı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

96302    KREDİ TEMİNATI İÇİN VERİLEN GARANTİLER

 

e) 980, 981            TAAHHÜTLERDEN BORÇLAR - T.P., Y.P. defteri kebir hesapları altında aşağıdaki hesaplar açılmıştır.

 

98011         KREDİ KARTLARI VE BANKACILIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI TAAHHÜTLERİ

98111         KREDİ KARTLARI VE BANKACILIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI TAAHHÜTLERİ

 

 

 

 

         Madde 2- 1.a) Tebliğin 11 inci maddesinde “2 Yatırım Amaçlı Değerler ve Diğer Aktifler” grubunda 220 KREDİ FAİZLERİ VE GELİRLERİ TAHAKKUK VE REESKONTLARI - TÜRK PARASI defteri kebir hesabına ilişkin açıklamaya aşağıdaki açıklamalar eklenmiştir.

 

“22004        DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER ANAPARA KUR ARTIŞ TAHAKKUKLARI

 

Dövize endeksli kredilerde, değerleme kurlarının başlangıç kurlarının üzerinde olması neticesinde kredinin anapara tutarında meydana gelen artışlar tahakkuk yöntemiyle ilgili gelir hesaplarına alacak verilmek üzere bu hesaba borç kaydedilir.”

 

“22005        DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER ANAPARA KUR ARTIŞ REESKONTLARI

 

Dönem sonları itibarıyla tahakkuk dönemi gelmemiş dövize endeksli kredilerde değerleme kurlarının başlangıç kurlarının üzerinde olması neticesinde kredinin anapara tutarında meydana gelen artışlar bu hesaba borç, ilgili gelir hesaplarına alacak verilir.”

 

b) Aynı grupta 222 DİĞER FAİZ VE GELİR REESKONTLARI defteri kebir hesabına ilişkin açıklamaya beşinci paragraf olarak aşağıdaki açıklamalar eklenmiştir.

 

“Değerleme kurlarının başlangıç kurlarının üzerinde olması neticesinde dövize endeksli menkul değerlerin defter değerinde meydana gelen artışlar bu hesaba borç kaydedilerek ilgili kâr/zarar hesabının alacağında gösterilir.”

 

2.a) “3 Mevduat ve Diğer Yabancı Kaynaklar” grubunda yer alan 348, 349 YURTDIŞINDAN KULLANILAN KREDİLER- TÜRK PARASI, YABANCI PARA defteri kebir hesaplarının açıklamalarına son paragraf olarak aşağıdaki açıklama eklenmiştir.

 

“İlgili ülkelerin ihracat kredi kuruluşları tarafından kullandırılan ve Türkiye’deki bankalarca ithalatın finansmanına yönelik olarak muhtelif biçimlerde aracılık edilmek üzere sağlanan GSM (ABD), Hermes, (Almanya), SACE (İtalya) ve benzeri krediler, düzenlenen kredi sözleşmesinde bankanın garantör konumunda bulunması veya kredinin kullandırılması aşamasında banka nezdinde bir nakit hareketi olmaması, nakit hareketi olması halinde ise nakdin kullanımının bankanın yetkisinde olmaması halinde bilanço dışında ilgili hesaplarda, aksi durumda bu hesapta muhasebeleştirilir.”

 

b) Aynı grupta 350 KARŞILIKLAR- TÜRK PARASI defteri kebir hesabına aşağıdaki açıklamalar eklenmiş, 35005 DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER KUR FARKI KARŞILIKLARI alt hesabı  ve açıklamasının birinci paragrafı ile 350990 MUHTEMEL RİSKLER İÇİN AYRILAN SERBEST KARŞILIKLAR alt hesabına ilişkin açıklama aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“35003       KISA VADELİ ÇALIŞAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILIĞI

Bankanın, çalışanları için Banka Çalışanlarının Haklarının Muhasebeleştirilmesi Standardı hükümlerine göre hesaplayacağı kısa vadeli çalışan haklarından doğan yükümlülükleri için ayırması gereken karşılıklar bu hesabın alacağına 820033 Kısa Vadeli Çalışan Hakları Yükümlülükleri Karşılığı Giderleri hesabının borcuna kaydedilmek suretiyle muhasebeleştirilir.”

 

“35030      KREDİ KARTLARI VE BANKACILIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI KARŞILIĞI

 

Kredi kartı hamillerinin yapmış oldukları harcama tutarları karşılığında ya da verilen bankacılık hizmetleri nedeniyle bankanın ödül veya benzeri adlar altında yeni mal ve hizmet alımının finanse edilmesine yönelik ödemeyi taahhüt ettiği tutarların, dönem sonları itibarıyla son on iki aylık süre içerisinde kullanılan tutarın toplam taahhüt tutarına oranı nispetinde hesaplanan kısmı bu hesabın alacağına 88019 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulamaları Giderleri hesabının borcuna kaydedilmek suretiyle muhasebeleştirilir. Söz konusu tutarın geri kalan kısmı ise 98011 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulamaları Taahhütleri hesabında izlenmeye devam edilir.

 

Kredi kartı hamillerinin kullandığı tutarlar ilgili ay içerisinde ayrılan karşılıklardan düşülür, kullanılan tutarların ayrılan karşılık tutarını aşması durumunda, aşım miktarı ortaya çıktığı ay içerisinde ilgili hesaplar kullanılarak 88019 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulamaları Giderleri hesabına aktarılır.”

 

“35005       DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER ANAPARA KUR AZALIŞ KARŞILIKLARI

 

Dövize endeksli kredilerde kurlarda meydana gelen düşüşler dolayısıyla anapara tutarında ortaya çıkan azalışların kaydedilmesine mahsus aktif düzenleyici pasif nitelikli bir hesaptır. Kur düşüşü dolayısıyla ortaya çıkan değer azalışı bu hesabın alacağına, 88210 Dövize Endeksli Krediler Anapara Kur Azalışları hesabının borcuna kaydedilmek suretiyle muhasebeleştirilir.”

 

“Genel karşılıklar haricinde, ileride muhtemel riskler için genel olarak ve herhangi bir işlemle doğrudan ilgili olmaksızın ayrılan serbest karşılıklar bu hesapta izlenir.”

 

3. “4 Özkaynaklar” grubunda yer alan 415 SERMAYE YEDEKLERİ – YABANCI PARA defteri kebir hesabının 41505 YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞI yardımcı hesabına ait açıklama aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

         “Bankanın yabancı para cinsinden ortak olduğu iştirak ve kuruluşların dönem kârı dışındaki içsel kaynaklardan yaptıkları sermaye artırımları dolayısıyla sahip olunan bedelsiz hisse senetlerine isabet eden tutarlar sonucu aktifte meydana gelen artışların izlendiği pasif nitelikli bir hesaptır. Bu hesap sabit fiyat üzerinden hareket görür ve dönem sonları itibarıyla değerlemeye tabi tutulur.”

 

4.a) “8 Faiz Dışı Giderler” grubunda yer alan 820 KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GİDERLERİ - T.P. defteri kebir hesabına aşağıdaki açıklama eklenmiş, 820036 DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER KUR FARKI GİDERLERİ hesabına ilişkin açıklama metinden çıkarılmıştır.

 

“820033     KISA VADELİ ÇALIŞAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILIĞI GİDERLERİ

 

         Hesap, bankaların çalışanları için Banka Çalışanlarının Haklarının Muhasebeleştirilmesi Standardı hükümlerine göre hesaplayacağı kısa vadeli çalışan haklarından doğan yükümlülükleri için ayırması gereken karşılıkların kaydedilmesine mahsustur. Bu hesap, 35003 Kısa Vadeli Çalışan Hakları Yükümlülükleri Karşılığı yardımcı hesabı ile karşılıklı olarak çalışır.”

 

b) Aynı hesap grubunda yer alan 877 YENİDEN YAPILANMA GİDERLERİ – TÜRK PARASI hesabının ismi ile açıklaması aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“877            YENİDEN YAPILANMA GİDERLERİ – YABANCI PARA

 

         876 Yeniden Yapılanma Giderleri – T.P. hesabı açıklaması yabancı para olmak kaydıyla bu hesap için de geçerlidir. Bu hesap 35120 Yeniden Yapılanma Karşılığı pasif hesabı ile karşılıklı çalışır.”

 

5.a)  “9 Nazım Hesaplar” grubuna aşağıdaki defteri kebir hesapları ve açıklamaları eklenmiştir.

 

“934           MÜŞTERİ ADINA YAPILAN TÜREV FİNANSAL ARAÇ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR – T.P

 

Bankaların vadeli işlem borsalarında müşterileri adına gerçekleştirdikleri türev finansal araçlardan kaynaklanan alacaklarının izlendiği hesaptır.

 

935  MÜŞTERİ ADINA YAPILAN TÜREV FİNANSAL ARAÇ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR – Y.P

 

Bankaların vadeli işlem borsalarında müşterileri adına gerçekleştirdikleri türev finansal araçlardan kaynaklanan yabancı para alacaklarının izlendiği hesaptır.

 

936 MÜŞTERİ ADINA YAPILAN TÜREV FİNANSAL ARAÇ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR – T.P

 

Bankaların vadeli işlem borsalarında müşterileri adına gerçekleştirdikleri türev finansal araçlardan kaynaklanan borçlarının izlendiği hesaptır.

 

937 MÜŞTERİ ADINA YAPILAN TÜREV FİNANSAL ARAÇ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR – Y.P

 

Bankaların vadeli işlem borsalarında müşterileri adına gerçekleştirdikleri türev finansal araçlardan kaynaklanan yabancı para borçlarının izlendiği hesaptır.”

 

b) Aynı grupta 980 TAAHHÜTLERDEN BORÇLAR - TÜRK PARASI defteri kebir hesabının altına aşağıdaki açıklama eklenmiştir.

 

“98011      KREDİ KARTLARI VE BANKACILIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI TAAHHÜTLERİ

 

Kredi kartı hamillerinin yapmış oldukları harcama tutarları karşılığında ya da verilen bankacılık hizmetleri nedeniyle bankanın ödül veya benzeri adlar altında yeni mal ve hizmet alımının finanse edilmesine yönelik ödemeyi taahhüt ettiği tutarların sonuç hesaplarına aktarılmayan kısmı bu hesapta izlenir. Takip hesaplarına aktarılan kredi kartı alacaklarına ilişkin taahhütler ters kayıt yapılmak suretiyle kapatılır.”

 

.        Yürürlük

         Madde 3- Bu Tebliğ 01/11/2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

         Yürütme

         Madde 4- Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı yürütür.