İhale Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 06.03.2003 Perşembe Sayı: 25040

Kamu İhale Kurumu:

 

Kamu İhale Tebliği

2003/UK. T-01 Kararı

 

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No

: 2003/14

Gündem No

: 1

Karar Tarihi

: 27.02.2003

Karar No

: 2003/UK.T-01

Toplantıya Katılan

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK,

 

Muzaffer EREN, Hakkı USTAÖMER, Adnan ZENGİN,

 

H.Hüseyin GÜRHAN, İsmail KÖKSAL, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Avrasya Organizasyon İnş. Tur. Elk. Tar. Gıda Eğitim Hzm.

 

San. ve Tic. Ltd. Şti.,

 

Rahime Hatun Mah. Orta Okul Cd. Tütücüler Sok. Baloğlu

 

Pasajı Kat: 4 OSMANİYE

İhaleyi yapan idare:

Adıyaman Devlet Hastanesi

Başvuru tarih ve

19/02/2003 - 1761

sayısı:

 

Başvuruya konu

Hastane Genel Temizliği ve İlaçlanması

ihale:

 

Kurumca Yapılan

25.02.2003 tarih ve 0025/2003-1 nolu Ön İnceleme Raporunda;

İnceleme ve

Avrasya Organizasyon İnş. Tur. Elk. Tar. Gıda Eğitim Hzm. San.

Değerlendirme:

ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 maddesi uyarınca pazarlık usulü ile yapılması öngörülen Adıyaman Devlet Hastanesi genel temizlik ve ilaçlama ihalesinin duyurusunun yapılmadığı ve kendisinin ihaleye davet edilmediği iddiasıyla Kurumumuzla beraber, ihaleyi yapan idareye de 18.02.2003 tarihli dilekçeyle şikayet başvurusunda bulunulduğu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde öngörülen şekilde ihaleyi yapan idarece şikayet hakkında henüz bir karar verilmediği ve idarenin karar alması için öngörülen 30 günlük sürenin de henüz dolmadığı hususlarına yer verilmiştir.

Karar sonucu:

Ön İnceleme Raporu ve başvuru dilekçesi ile eklerinin incelenmesi sonucunda;

 

• "İhalelere Karşı Yapılacak Başvurulara Ait Yönetmeliğin" 27 nci maddesinin (a) bendi gereğince "DİLEKÇENİN İLGİLİ İDAREYE GÖNDERİLMESİNE",

 

• İdarece verilecek kararın uygun bulunmaması veya 30 gün içinde bir karar verilmemesi halinde 15 gün içerisinde Kurumumuza itirazen şikayet başvurusunda bulunabileceğinin Avrasya Organizasyon İnş. Tur. Elk. Tar. Gıda Eğitim Hzm. San. ve Tic.Ltd. Şti'ye bildirilmesine

 

oyçokluğuyla karar verildi.

Azlık Oyları :

Kuruma yapılan başvuru; ilgili idareye yapılan başvuru hakkında bilgi verilmesini içerdiğinden, bu konuda Kurulca yapılacak bir işlem olmadığına karar verilmesi gerekir düşüncesindeyiz.

Muzaffer EREN

H. Hüseyin GÜRHAN

Üye

Üye