EK:11

EK:11

................... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                                                             ...................

4811 sayılı Kanunun matrah veya vergi artırımı ile ilgili 8/2-c hükmünden yararlanmak istiyorum.

Yararlanmak istediğim yıllar ve vergi artırımına ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

                Gereğinin yapılmasını arz ederim.

... / ... / 2003

Adı ve Soyadı / Unvanı

            İmza / Kaşe

 

 

 

 

 

VERGİ KİMLİK NUMARASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MÜKELLEFİN ADI VE SOYADI / UNVANI

 

 

 

ADRES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATMA DEĞER VERGİSİ MATRAH ARTIRIM BİLDİRİMİ (8/2-c)

(İstisnalar veya Tecil-Terkin Kapsamına Giren İşlemleri Bulunan Mükellefler)

YILLAR

1998

1999

2000

2001

Hesaplanan Vergi

Hesaplanan Vergi

Hesaplanan Vergi

Hesaplanan Vergi

Aylar

Ocak

 

 

 

 

Şubat

 

 

 

 

Mart

 

 

 

 

Nisan

 

 

 

 

Mayıs

 

 

 

 

Haziran

 

 

 

 

Temmuz

 

 

 

 

Ağustos

 

 

 

 

Eylül

 

 

 

 

Ekim

 

 

 

 

Kasım

 

 

 

 

Aralık

 

 

 

 

1

 

Toplam Vergi

 

 

 

 

 

2

Tecil Edilen Vergi

 

 

 

 

 

3

Kalan Vergi

 (1-2)

 

 

 

 

4

Vergi Oranı

%3

%2,5

%2

%1,5

5

Hesaplanan K.D.V.              (3 x 4)

 

 

 

 

6

Artırılan Matrah

 

 

 

 

 

7

Vergi Oranı

%15

%15

%15

%15

8

Hesaplanan K.D.V.             (6 x 7)

 

 

 

 

9

ÖDENECEK TUTAR *

 

 

 

 

 

* (9) numaralı satıra 5 inci veya 8 inci satırlarda yer alan tutarlardan büyük olan tutar yazılacaktır.