EK:4

EK:4

................... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                                                            ...................

 

                4811 sayılı Kanunun matrah veya vergi artırımı ile ilgili 7/1-2 maddesi hükmünden yararlanmak istiyorum.

                Yararlanmak istediğim yıllar ve artırılan matrahlara ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

                Gereğinin yapılmasını arz ederim.

... / ... / 2003

Adı ve Soyadı / Unvanı

                                                        İmza / Kaşe

 

 

 

 

 

 

 

 

VERGİ KİMLİK NUMARASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MÜKELLEFİN ADI VE SOYADI / UNVANI

 

 

 

ADRES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNDE MATRAH ARTIRIM BİLDİRİMİ

(7/1-2)

Yıllar

Beyan Edilen Matrah

 

 

(1)

Artırım Oranı

 

 

 

(2)

Beyana Göre Artan Miktar

(1x2)

 

(3)

En Az Miktar*

 

 

 

 

(4)

Hesaplamaya Esas Matrah

(3 veya 4)

(Fazla Olan)

 

(5)

Vergi Oranı**

%25-%30

 

 

(6)

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

(3 veya 4) x 6

 

 

(7)

 

1998

 

 

30

 

 

2.500.000.000

 

 

 

 

1999

 

 

25

 

 

3.000.000.000

 

 

 

 

2000

 

 

20

 

 

3.750.000.000

 

 

 

 

2001

 

 

15

 

 

5.000.000.000

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

  * Hesaplamaya esas alınacak matrah tutarı bu sütunda yer alan tutarlardan az olamaz (zarar edilmiş olması veya hiç beyanname verilmemiş olması halleri dahil). Geliri münhasıran gayrimenkul sermaye iradından oluşan mükellefler için asgari tutarlar; (1998 yılı: 500.000.000.-TL) - (1999 yılı: 600.000.000.-TL) - (2000 yılı: 750.000.000.-TL) - (2001 yılı: 1.000.000.000.-TL) dikkate alınacaktır. Basit usulde vergilendirilen mükelleflerden hiç beyanname vermemiş olanlar için asgari tutarlar (1999 yılı: 600.000.000.-TL) – (2000 yılı: 900.000.000.-TL) – (2001 yılı: 1.200.000.000.-TL)’dır.

** Uygulanacak oran %30’dur. Ancak, artırımda bulunulan yılda vergilerini kanuni süresinde beyan edip süresinde ödeyen ve bu vergi türleri için Kanunun 2 ile 3 üncü maddelerinden yararlanmayan mükellefler için bu oran %25 olarak uygulanacaktır. (4811 sayılı Kanun 7 nci madde (5) numaralı fıkra)