Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ ler  
 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Hakkında Tebliğler

Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 2)
Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)