Yargı Mevzuatı  
 

ELEKTRONİK İMZA İLE İLGİLİ SÜREÇLERE VE TEKNİK KRİTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ
RESMİ G.TARİHİ : 06/01/2005
RESMİ G. NO : 25692
 
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

Madde 1 - Amaç
Madde 2 - Kapsam
Madde 3 - Dayanak
Madde 4 - Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Teknik Hususlar

Madde 5 - ESHS'nin İşleyişi
Madde 6 - Algoritmalar ve Parametreler
Madde 7 - Sertifika İlkeleri ve Sertifika Uygulama Esasları
Madde 8 - Güvenli Elektronik İmza Oluşturma ve Doğrulama Araçları
Madde 9 - Güvenlik Kriterleri
Madde 10 - Zaman Damgası ve Hizmetleri
Madde 11 - Belgeler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Madde 12 - Yürürlük
Madde 13 - Yürütme