Karayolları Taşıma Kanunu Tebliğleri  
 

Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu Tebliğleri
 
YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:1)