Vatandaşlık Mevzuatı  
 MEDENİ KANUN TÜZÜKLERİ 
 
Karar Sayısı: 2003/5960 TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK
Karar Sayısı: 94/5623 TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Karar Sayısı: 91/2159 TÜRK MEDENİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KURULAN VAKIFLAR HAKKINDA TÜZÜK'ÜN DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN TÜZÜK