Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
 EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU TÜZÜKLERİ
Karar Sayısı: 94/5663 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜNÜN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TÜZÜK