TİCARET MEVZUATI  
 FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU TÜZÜKLERİ
Karar Sayısı: 2002/4683 FİKİR VE SANAT ESERİ SAHİPLERİ İLE KOMŞU HAK SAHİPLERİ MESLEK BİRLİKLERİ VE FEDERASYONLARI HAKKINDA TÜZÜKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TÜZÜK
Karar Sayısı: 99/12574 FİKİR VE SANAT ESERİ SAHİPLERİ İLE KOMŞU HAK SAHİPLERİ MESLEK BİRLİKLERİ VE FEDERASYONLARI HAKKINDA TÜZÜK