Ticaret Mevzuatı  
TÜZÜKLER
 
Karar Sayısı: 98/11548 TİCARET SİCİLİ NİZAMNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TÜZÜK