Yargı Mevzuatı  
TÜZÜKLER
 
Karar Sayısı: 2002/4328 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TÜZÜK KARAR SAYISI: 2002/4328