vergi mevzuatı  
 
EMLAK VERGİSİ'NE MATRAH OLACAK VERGİ DEĞERLERİNİN TAKDİRİNE İLİŞKİN TÜZÜK 
 
RESMİ G.TARİHİ : 15.03.1972
RESMİ G. NO : 14129
 
 Karar Sayısı 7/3995
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 11
DÜSTUR SAYFA : 1801
 
 
BİRİNCİ KISIM 
GENEL HÜKÜMLER 
Madde  1 : KAPSAM 
Madde  2 : VERGİ DEĞERİ    
Madde  3 : MÜKELLEFLERDEN İSTENECEK BİLGİLER   
Madde  4 : İNCELEME MEMURLARINA BİLGİ VERME ZORUNLULUĞU    
Madde  5 : VERGİ HARİTALARI 
İKİNCİ KISIM
BİNA VERGİ DEĞERLERİNİN TAKDİRİ
BİRİNCİ BÖLÜM 
GENEL ESASLAR
Madde   6 : DEYİM    
Madde   7 : TAKDİRDE ESAS    
Madde   8 : BİNALARIN KULLANILIŞ TARZLARINA GÖRE AYIRIMI  
Madde   9 : BİNALARIN İNŞAAT NEVİLERİNE GÖRE AYRIMI    
Madde 10 : BİNALARIN İNŞAAT SINIFLARINA GÖRE AYRIMI    
Madde 11 : TAMAMI İTİBARİYLE TAKDİR, AYRI TAKDİR   
Madde 12 : MÜŞTEREK MÜLKİYETTE TAKDİR   
Madde 13 : İŞTİRAK  HALİNDEKİ MÜLKİYETTE TAKDİR   
Madde 14 : MÜTEMMİM CÜZÜLER, EKLENTİLER VE MÜŞTEMİLATIN TAKDİRİ   
Madde 15 : KAT MÜLKİYETİNDE ORTAK YERLER 
İKİNCİ BÖLÜM
DEĞERLEME 
Madde 16 : VERGİ DEĞERİNİN EMSAL BİNA BEDELİNE GÖRE TAKDİRİ   
Madde 17 : VERGİ DEĞERİNİN EMSAL BİNA BEDELİNE GÖRE TAKDİRİ   
Madde 18 : NORMAL ALIM SATIM BEDEL CETVELLERİ   
Madde 19 : BİNA VERGİ DEĞERİNİN MALİYET BEDELİ YOLUYLA BULUNMASI   
Madde 20 : İNŞAAT MALİYET BEDELİNİN HESAPLANMASI   
Madde 21 : MALİYET BEDELİNDEN YAPILACAK İNDİRİMLER   
Madde 22 : MALİYET BEDELİNE YAPILACAK İLAVELER   
Madde 23 : AŞINMA PAYI ORANLARI   
Madde 24 : BİNA MALİYET BEDELİNİN HESABINDA ARSANIN NORMAL ALIM SATIM BEDELİ   
Madde 25 : BİNA VERGİ DEĞERİNİN ORTALAMA GELİR BEDELİ YOLUYLA BULUNMASI 
ÜÇÜNCÜ KISIM
ARSA VERGİ DEĞERLERİNİN TAKDİRİ 
BİRİNCİ BÖLÜM 
GENEL ESASLAR 
Madde 26 : TAKDİRDE ESAS   
Madde 27 : MÜŞTEREK MÜLKİYETTE TAKDİR   
Madde 28 : İŞTİRAK HALİNDEKİ MÜLKİYETTE TAKDİR 
İKİNCİ BÖLÜM 
DEĞERLEME 
Madde 29 : ARSA VERGİ DEĞERİNİN TAKDİRİ   
Madde 30 : VERGİ DEĞERİNİN EMSAL ARSA BEDELİNE GÖRE TAKDİRİ  
Madde 31 : NORMAL ALIM SATIM BEDEL CETVELLERİ   
Madde 32 : ARSA VERGİ DEĞERİNİN BİNA VERGİ DEĞERİ YOLUYLA BULUNMASI 
DÖRDÜNCÜ KISIM 
ARAZİ VERGİ DEĞERLERİNİN TAKDİRİ 
BİRİNCİ BÖLÜM 
GENEL ESASLAR 
Madde 33 : TAKDİRDE ESAS   
Madde 34 : ARAZİ CİNS, SINIF VE KULLANMA DURUMLARI   
Madde 35 : ARAZİ CİNS VE SINIFLARI İLE KULLANMA DURUMLARININ TESPİTİ   
Madde 36 : TOPLU VE AYRI OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK ARAZİ   
Madde 37 : DÖNÜM İTİBARİYLE TAKDİR   
Madde 38 : MÜŞTEREK MÜLKİYETTE TAKDİR   
Madde 39 : İŞTİRAK HALİNDEKİ MÜLKİYETTE TAKDİR 
İKİNCİ BÖLÜM 
DEĞERLEME 
Madde 40 : ARAZİ VERGİ DEĞERİNİN TAKDİRİ   
Madde 41 : VERGİ DEĞERİNİN EMSAL ARAZİ BEDELİNE GÖRE TAKDİRİ   
Madde 42 : NORMAL ALIM SATIM BEDEL CETVELLERİ   
Madde 43 : VERGİ DEĞERİNİN YILLIK İSTİHSAL DEĞERİ YOLUYLA BULUNMASI 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
TARIM ARAZİSİNDE VERİM GÜCÜNÜN NAZARA ALINACAĞI HALLER 
Madde 44 : VERİM GÜCÜ  
Madde 45 : VERİM GÜCÜNÜN NAZARA ALINACAĞI HALLER 
BEŞİNCİ KISIM
SON HÜKÜMLER
Madde 46 : YÜRÜRLÜK   
Madde 47 : YÜRÜTME