Untitled  
 EMLAK VERGİSİ KANUNU TÜZÜKLERİ
 
Karar Sayısı: 7/3995  EMLAK VERGİSİ'NE MATRAH OLACAK VERGİ DEĞERLERİNİN TAKDİRİNE İLİŞKİN TÜZÜK