Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 18.12.1991 Sayı : 21085(Asıl) Düstur Tertip : 5 Cilt : 31-2 Sayfa : 2536
Bakanlar Kurulu' ndan :  
 
TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TÜZÜK
 
Karar Tarihi :13.08.1991  
Karar Sayısı: 91/2474

            Ekli “Ticari İşletme Rehni Sicili Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük’ün yürürlüğe konulması 21.7.1971 tarihli ve 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanununun 21 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 28.11.1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                             CUMHURBAŞKANI   
                                                                                                            HÜSAMETTİN CİNDORUK V.  
  
S. DEMİREL
Başbakan
     
       
E. İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 
C. ÇAĞLAR
Devlet Bakanı
T. ÇİLLER  
Devlet Bakanı 
E. CEYHUN  
Devlet Bakanı
İ. TEZ  
Devlet Bakanı 
A. GÖNEN  
Devlet Bakanı
G. İLERİ  
Devlet Bakanı
G. ERGENEKON  
Devlet Bakanı 
O. KİLERCİOĞLU  
Devlet Bakanı 
M. KAHRAMAN  
Devlet Bakanı
Ö. BARUTÇU  
Devlet Bakanı 
M. A. YILMAZ  
Devlet Bakanı
E. ŞAHİN  
Devlet Bakanı
Ş. ERCAN  
Devlet Bakanı
M. BATALLI  
Devlet Bakanı
M. S. OKTAY  
Adalet Bakanı
N. AYAZ  
Milli Savunma Bakanı
İ. SEZGİN   
İçişleri Bakanı 
H. ÇETİN   
Dışişleri Bakanı 
S. ORAL  
Maliye ve Gümrük Bakanı 
K. TOPTAN   
Milli Eğitim Bakanı 
O. KUMBARACIBAŞI   
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA  
Sağlık Bakanı 
Y. TOPÇU   
Ulaştırma Bakanı 
N. CEVHERİ  
Tarım ve Köyişleri Bakanı
M. MOĞULTAY  
Çalışma ve Sosyal Bakanı
M. T. KÖSE   
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E. FARALYALI   
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
D. F. SAĞLAR  
Kültür Bakanı 
A. ATEŞ
Turizm Bakanı
V. TANIR
Orman Bakanı
B. D. AKYÜREK
Çevre Bakanı

  
TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TÜZÜK


            Madde 1- Ticari İşletme Rehni Sicili Tüzüğünün 17 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

            “Rehin tesisi sırasında, ilgilisinden tebliğ giderlerini karşılayacak miktarda para alınır, alınan miktar yetmezse tamamlattırılır. Rehnin son bulması halinde artan para varsa ilgilisine geri ödenir.”

            Madde 2- Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazetede yayımı gününde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.