Ticaret Mevzuatı  
TİCARİ İŞLETME REHNİ KANUNU TÜZÜKLERİ
 
Karar Sayısı: 91/2474  TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TÜZÜK