İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 
PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE VE İŞLERDE ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA TÜZÜK
 
RESMİ G.TARİHİ : 27/11/1973
RESMİ G. NO : 14752
 
 Karar Sayısı 7/7551
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 13-1
DÜSTUR SAYFA : 0371
 
 
BİRİNCİ KISIM (Madde 1-2)
KAPSAM VE DEYİMLER
İKİNCİ KISIM
PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE ÇALIŞILAN İŞ YERLERİ İLE İLGİLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM (Madde 3 - 22)
İŞYERİ BİNALARINDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
İKİNCİ BÖLÜM (Madde 23 - 51)
ELEKTRİK TESİSATINDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (Madde 52 - 73)
İŞYERLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Madde 74 - 104)
DEPOLAMADA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ 
BEŞİNCİ BÖLÜM (Madde 105 - 124)
ÜRETİM VE İŞLETME SIRASINDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ 
ÜÇÜNCÜ KISIM
PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELER İLE İLGİLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM (Madde 125 - 135)
SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI  (S.P.G.) İLE İLGİLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ
İKİNCİ BÖLÜM (Madde  136 - 144)
MAGNEZYUM VE BENZERİ PARLAYICI KATI MADDELER VE ALAŞIMLARI İLE İLGİLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (Madde 145 - 148)
NİTROSELLÜLOZ, SELÜLOİT VE BENZERİ PARLAYICI, PATLAYICI MADDELER İLE İLGİLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Madde 149 - 165)
KARPİT (KALSİYUM KARBÜR) VE ASETİLEN İLE İLGİLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ
BEŞİNCİ BÖLÜM (Madde 166 - 170)
UÇUCU VE PARLAYICI SIVILARLA HAZIRLANAN TABANCA BOYALARI İLE İLGİLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ
ALTINCI BÖLÜM  (Madde 171 - 175)
UN YEM VE BENZERİ MADDELERLE İLGİLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ 
YEDİNCİ BÖLÜM (Madde 176 - 180)
NİŞASTA VE BENZERİ MADDELERLE İLGİLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ
DÖRDÜNCÜ KISIM 
SICAK VE SOĞUK KOROZIF MADDELERLE ÇALIŞMALARDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ 
BİRİNCİ BÖLÜM (Madde 181 - 184)
NİTRİKASİT, SÜLFİRİKASİT VE HİDROKLORİKASİT VEYA BENZERİ MADDELERLE ÇALIŞMALARDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ 
İKİNCİ BÖLÜM  (Madde 185 - 186)
SODYUMHİDROKSİT, POTASYUMHİDROKSİT, KALSİUMHİDROKSİT VE BENZERİ MADDELERLE ÇALIŞMALARDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (Madde 187 - 189)
HİDROFLÖRİKASİT İLE ÇALIŞMALARDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  (Madde 190 - 193)
KATI KARBONDİOKSİT (KURUBUZ) İLE ÇALIŞMALARDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ 
BEŞİNCİ KISIM 
ZEHİRLEYİCİ, TAHRİŞ EDİCİ VE ZARARLI MADDELERLE ÇALIŞMALARDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ 
BİRİNCİ BÖLÜM (Madde 194 - 201)
KURŞUN VE KURŞUN ALAŞIMLARI VEYA KURŞUN BİLEŞİKLERİ İLE ÇALIŞMALARDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ 
İKİNCİ BÖLÜM (Madde 202 - 204)
FOSFOR VE BİLEŞİKLERİ İLE ÇALIŞMALARDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (Madde 205 - 215)
ZEHİRLEYİCİ, TAHRİŞ EDİCİ VE ZARARLI KATI VEYA SIVI HALDEKİ MaddeLERLE ÇALIŞMALARDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Madde 216 - 224)
ZEHİRLEYİCİ, TAHRİŞ EDİCİ VE ZARARLI SIVI VEYA GAZ HALİNDEKİ MADDELER İLE ÇALIŞMALARDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ 
BEŞİNCİ BÖLÜM  (Madde 225 - 232)
MADEN KÖMÜRÜ KATRANLARINDA ELDE EDİLEN AROMATİK HİDROKARBONLAR (BENZEN, NAFTALİN, ANTRASEN) VE TÜREVLERİ (TOLUEN, KSİLEN, FENOL, KREZOL) VE BENZERLERİ İLE ÇALIŞMALARDA ALINACAK ÖZEL GÜVENLİK TEDBİRLERİ
ALTINCI BÖLÜM (Madde 233 - 246)
ZEHİRLEYİCİ, TAHRİŞ EDİCİ VE ZARARLI SIVI VEYA GAZ HALDEKİ BİR KISIM MADDELERLE ÇALIŞMALARDA ALINACAK ÖZEL ÖNLEMLER
YEDİNCİ BÖLÜM (Madde 247 - 251)
HAYVANSAL VE BİTKİSEL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ 
ALTINCI KISIM
SON HÜKÜMLER (Madde 252 - 256)