İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ
 
RESMİ G.TARİHİ : 11.01.1974
RESMİ G. NO : 14765
 
 Karar Sayısı 7/7583
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 13
DÜSTUR SAYFA : 0443
 
 
BİRİNCİ KISIM (Madde 1-4)
GENEL HÜKÜMLER
İKİNCİ KISIM
SAĞLIK ŞARTLARI VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM (Madde 5-45)
İŞYERLERİNDE BULUNMASI GEREKEN SAĞLIK ŞARTLARI VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ 
İKİNCİ BÖLÜM (Madde 46-56)
İŞÇİLERE AİT YATIP KALKMA YERLERİNDE VE DİĞER MÜŞTEMİLATINDA BULUNMASI GEREKEN SAĞLIK ŞARTLARI VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ 
ÜÇÜNCÜ KISIM 
İŞYERLERİNDE KULLANILAN ALET, EDEVAT, MAKİNE VE HAM MaddeLER YÜZÜNDEN ÇIKABİLECEK HASTALIKLARA ENGEL OLACAK TEDBİRLER 
BİRİNCİ BÖLÜM (Madde 57-58) 
BULAŞICI HASTALIKLARA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER 
İKİNCİ BÖLÜM (Madde 59)
MESLEK HASTALIKLARINA KARŞI ALINACAK GENEL TEDBİRLER 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (Madde 60-75)
KİMYASAL ETKİLERLE ORTAYA ÇIKABİLECEK MESLEK HASTALIKLARINA KARŞI ALINACAK ÖZEL TEDBİRLER
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Madde 76)
TOZLARLA ORTAYA ÇIKABİLECEK MESLEK HASTALIKLARINA KARŞI ALINACAK ÖZEL TEDBİRLER 
BEŞİNCİ BÖLÜM (Madde 77-83)
FİZİK VE MEKANİK NEDENLERLE ORTAYA ÇIKABİLECEK MESLEK HASTALIKLARINA KARŞI ALINACAK ÖZEL TEDBİRLER 
ALTINCI BÖLÜM (Madde 84-90)
KULLANILAN HAM MADDELERDEN VEYA İŞYERİNİN ÖZELLİĞİNDEN ORTAYA ÇIKABİLECEK BULAŞICI MESLEK HASTALIKLARINA KARŞI ALINACAK ÖZEL TEDBİRLER 
DÖRDÜNCÜ KISIM (Madde 91-108)
İŞYERLERİNDE İŞ KAZALARINA KARŞI ALINACAK TIBBİ TEDBİRLER VE İŞYERLERİNDE BULUNDURULMASI ZORUNLU OLAN İLK YARDIM VE TEDAVİ LEVAZIMI İLE SIHHİ TESİSAT
BEŞİNCİ KISIM 
İŞYERLERİNDE İŞKAZALARINI ÖNLEMEK ÜZERE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ VE BULUNDURULMASI GEREKEN ARAÇLAR
BİRİNCİ BÖLÜM (Madde 109-141)
İŞYERLERİNDE YANGINA KARŞI ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ 
İKİNCİ BÖLÜM (Madde 142-201)
İŞYERLERİNDEKİ MAKİNALARDA VE TEZGAHLARDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (Madde 202-249)
KAZANLARDA, BASINÇLI KAPLARDA VE KOMPRESÖRLERDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Madde 250-269)
FIRINLARDA VE OCAKLARDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ  
BEŞİNCİ BÖLÜM (Madde 270-354)
ELEKTRİK TESİSATINDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ  
ALTINCI BÖLÜM (Madde 355-372)
EL ALETLERİNİN KULLANILMASINDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ 
YEDİNCİ BÖLÜM (Madde 373-437)
KALDIRMA MAKİNALARINDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ 
SEKİZİNCİ BÖLÜM (Madde 438-455)
TAŞIYICILARDA (TRANSPORTÖR) ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ 
DOKUZUNCU BÖLÜM (Madde 456-476)
MOTORLU ARABALARDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ  
ONUNCU BÖLÜM (Madde 477-485)
BORU TESİSATINDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ 
ONBİRİNCİ BÖLÜM (Madde 486-498)
MALZEMENİN KALDIRILMA, TAŞINMA İSTİFLENME VE DEPOLANMASINDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ 
ONİKİNCİ BÖLÜM (Madde 499-521)
BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ  
ALTINCI KISIM (Madde 522-534)
KiŞİSEL KORUNMA ARAÇLARI 
YEDİNCİ KISIM (Madde 535-537)
SON HÜKÜMLER