İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 
YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ
 
RESMİ G.TARİHİ : 12/09/1974
RESMİ G. NO : 15004
 
 Karar Sayısı 7/8602
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 13-2
DÜSTUR SAYFA : 2914
 
 
BİRİNCİ KISIM (Madde 1-5)
GENEL HÜKÜMLER
İKİNCİ KISIM (Madde 6-17)
YAPI İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
ÜÇÜNCÜ KISIM (Madde 18-47)
KAZI İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
DÖRDÜNCÜ KISIM 
YAPI İSKELELERİNDE VE MERDİVENLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ 
BİRİNCİ BÖLÜM (Madde 48-52)
İSKELELERDE ALINACAK GENEL GÜVENLİK TEDBİRLERİ  
İKİNCİ BÖLÜM  (Madde 53-75)
AHŞAP İSKELELERDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (Madde 76-84)
ÇELİK BORULU İSKELELERDE GÜVENLİK TEDBİRLERİ 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  (Madde 85-100)
ASMA İSKELELERDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ  
BEŞİNCİ BÖLÜM (Madde 101-106)
SIPA İSKELELERDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
ALTINCI BÖLÜM (Madde 107-112)
BETONARME KALIBI YAPIMI VE SÖKÜMÜNDE ALINACAK TEDBİRLER
YEDİNCİ BÖLÜM (Madde 113-124)
MERDİVENLERDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
BEŞİNCİ KISIM (Madde 125-135)
YIKIM İŞLERİNDE ALINACAK TEDBİRLER 
ALTINCI KISIM (Madde 136-137)
YAPI İŞLERİNDE KULLANILAN MAKİİNE VE TEÇHİZATTA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ 
YEDİNCİ KISIM  (Madde 138-141)
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER