İş ve Sosyal güvenlik Mevzuatı
 
 
MADEN VE TAŞ OCAKLARI İŞLETMELERİNDE VE TÜNEL YAPIMINDA ALINACAK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK    
 
RESMİ G.TARİHİ : 22/08/1984
RESMİ G. NO : 18553
 
 Karar Sayısı 84/8428
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 24-1
DÜSTUR SAYFA : 2024
 
 
BİRİNCİ KISIM
KAPSAM, DEYİMLER VE GENEL HÜKÜMLER
Madde 1 : KAPSAM  
Madde 2 : DEYİMLER  
Madde 3 : KURMA İZNİ VE İŞLETME BELGESİ  
Madde 4 : FENNİ NEZARETÇİNİN DENETİMİ 
İKİNCİ KISIM
MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
YOLLAR, MERDİVENLER VE HARİTALAR
Madde   5 : YOLLAR  
Madde   6 : İKİ YOL ZORUNLULUĞU  
Madde   7 : KUYULAR ARASINDAKİ BAĞLANTI  
Madde   8 : MERDİVEN ZORUNLULUĞU  
Madde   9 : ÇIKARMA (İHRAÇ) KUYULARININ BAĞLANMASI  
Madde 10 : KUYU MERDİVENLERİ  
Madde 11 : MERDİVENLERİN NİTELİKLERİ  
Madde 12 : MALZEME TAŞINMASI  
Madde 13 : İMALAT HARİTALARI 
İKİNCİ BÖLÜM
PATLAYICI MADDELER
Madde 14 : KULLANILABİLECEK PATLAYICI MADDELER  
Madde 15 : PATLAYICI MADDELERİN TESLİM ALINMASI VB İŞLER   
Madde 16 : PATLAYICI MADDELERİN ATEŞLENMESİ  
Madde 17 : BOZUK PATLAYICI MADDELER  
Madde 18 : PATLAYICI MADDE DEPOLARINDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ  
Madde 19 : KAPSÜLLER VE DİĞER PATLAYICI MADDELER  
Madde 20 : PATLAYICI MADDELERE İLİŞKİN YÖNERGE  
Madde 21 : DEPOYA GİRME YASAĞI  
Madde 22 : KULLANILACAK PATLAYICI MADDELERİN TAŞINMASI  
Madde 23 : PATLAYICI MADDE KAYIT DEFTERİ  
Madde 24 : PATLAYICI MADDELERİN KORUNMASI  
Madde 25 : TÜKETİM DEFTERİ  
Madde 26 : DOLDURMA VE SIKILAMA  
Madde 27 : KAPSÜL TELİNİN TEMİZLENMESİ, BAĞLANMASI, ATEŞLENMESİ  
Madde 28 : ELEKTRİKLİ KAPSÜLLE ATIŞLEME  
Madde 29 : ATEŞLEMEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ  
Madde 30 : KARŞILIKLI ÇALIŞILAN BACA VE TÜNELLER  
Madde 31 : SIĞINAKLAR VE KORUNMA TESİSLERİ  
Madde 32 : PATLAMAMIŞ PATLAYICI MADDELER  
Madde 33 : LAĞIM ATILAN YERE GİDİLMESİ  
Madde 34 : ESKİ DELİKLER  
Madde 35 : ELEKTRİKLİ ATEŞLEME ARAÇLARI  
Madde 36 : ATEŞLEME KABLOLARI  
Madde 37 : ATEŞLEME BAĞLANTILARI  
Madde 38 : GECİKMELİ KAPSÜLLER  
Madde 39 : KULLANILABİLECEK KAPSÜLLER  
Madde 40 : PATLAYICI MADDE KULLANMA YASAĞI  
Madde 41 : GRİZU ÖLÇÜMÜ 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TAHKİMAT VE DOLGU
Madde 42 : TAHKİMAT ZORUNLULUĞU  
Madde 43 : TAHKİMATIN SÖKÜLMESİ  
Madde 44 : TAHKİMAT MALZEMESİ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU  
Madde 45 : TAHKİMATIN DENETİMİ  
Madde 46 : EĞİMLİ DAMARDAKİ TAHKİMAT  
Madde 47 : GEÇİCİ TAHKİMATIN SÖKÜLMESİ  
Madde 48 : YÖNERGENİN BULUNACAĞI YERLER  
Madde 49 : DOLGU İŞLEMİ  
Madde 50 : DOLGU ZORUNLULUĞU 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TAŞIMA
Madde 51 : YOLLARIN NİTELİKLERİ  
Madde 52 : DEMİRYOLLARININ NİTELİKLERİ  
Madde 53 : TAŞIMADAN SORUMLU NEZARETÇİ  
Madde 54 : YÖNERGE  
Madde 55 : YOLLARDAKİ ARALIKLAR  
Madde 56 : YAYA YOLLARI VE CEPLER  
Madde 57 : BADANALAMA VE AYDINLATMA  
Madde 58 : ARAÇLARA BİNME YASAĞI  
Madde 59 : ARAÇLARIN KANCALANDIĞI YERLER VE ALINACAK ÖNLEMLER  
Madde 60 : İŞARET LAMBALARI  
Madde 61 : KANCALAMA  
Madde 62 : YOLDAN ÇIKAN ARABALAR  
Madde 63 : TAMPONLAR VE TUTAMAKLAR  
Madde 64 : TOPLU ARABA SÜRME YASAĞI  
Madde 65 : KÖMÜR VE KÜKÜRT OCAKLARINDA KULLANILACAK LOKOMOTİFLER  
Madde 66 : ARIZALI LOKOMOTİFLER  
Madde 67 : YAĞ ATIKLARI VE YAĞLI ÜSTÜPÜLER  
Madde 68 : YANGIN SÖNDÜRME AYGITLARI  
Madde 69 : LOKOMOTİFLERİN BAKIMI  
Madde 70 : BAKIM YÖNERGESİ  
Madde 71 : AKARYAKIT MADDELERİ  
Madde 72 : DOLDURMA İSTASYONLARI VE GARAJLAR  
Madde 73 : DOLDURMA İSTASYONLARININ HAVA DÖNÜŞ YOLLARI  
Madde 74 : BASINÇLI HAVA LOKOMOTİFLERİNDE GÜNLÜK MUAYENE  
Madde 75 : İŞLETME BASINCININ MUAYENESİ  
Madde 76 : SİLİNDİRLER VE İLK HAREKET ISITICILARI  
Madde 77 : DOLDURMA ODALARI VE İSTASYONLARI  
Madde 78 : ELEKTRİKLİ LOKOMOTİFLERİN KULLANILMASI  
Madde 79 : TROLLEY TELLERİYLE DEMİRYOLLARI ARASINDAKİ UZAKLIK  
Madde 80 : ELEKTRİKLİ LOKOMOTİFLERİN KULLANILMA KOŞULLARI  
Madde 81 : HALATLI TAŞIMADA İŞARETLEŞME DÜZENİ  
Madde 82 : KORUYUCU ZORUNLULUĞU  
Madde 83 : HALATLI TAŞIMADA KANCALAMA VE KANCA ÇÖZME  
Madde 84 : ÇANCI VE VİNÇLER  
Madde 85 : FRENO VE VİNÇLERİN TESPİTİ  
Madde 86 : FRENOLARIN YAPILIŞINA İLİŞKİN ESASLAR  
Madde 87 : FRENOCULARIN DURACAĞI YER  
Madde 88 : ARABA TAŞIYICISI  
Madde 89 : DURDURUCU DÜZEN  
Madde 90 : VİNÇ VE VARAGELLERDE İŞARETLEŞME DÜZENİ  
Madde 91 : DURAKLAMALAR VE YOLDAN ÇIKMALAR  
Madde 92 : KONVEYÖRLERİN YERLEŞTİRİLMESİ  
Madde 93 : YANABİLİR KONVEYÖRLERE KARŞI ÖNLEMLER  
Madde 94 : KONVEYÖRLERİN İŞARETLEŞME DÜZENİ  
Madde 95 : KONVEYÖRLERDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ  
Madde 96 : KONVEYÖRLERİN EĞİMİ VE ÖZEL ÖNLEMLER 
BEŞİNCİ BÖLÜM
İŞÇİLERİN YERALTINA TAŞINMASI 
Madde   97 : ÖZEL TAŞIMA GALERİSİ  
Madde   98 : YOLLARIN GÜVENLİĞİ  
Madde   99 : İŞÇİLERİN BİNEMEYECEKLERİ ARAÇLAR  
Madde 100 : GİRİLMESİ YASAK YERLER  
Madde 101 : DÜZ VE AZ EĞİMLİ YOL  
Madde 102 : YÜRÜYEREK İNİŞ ÇIKIŞIN YASAK OLDUĞU HALLER  
Madde 103 : VİNÇ VE VARAGELLERE GİREBİLME  
Madde 104 : BASAMAKLAR VE MERDİVENLER  
Madde 105 : İŞÇİLERİN MEKANİK ARAÇLARLA TAŞINMASI  
Madde 106 : MEKANİK TAŞIMA DONATIMININ DENETİMİ  
Madde 107 : KATAR NEZARETÇİSİ  
Madde 108 : İŞÇİLERİN TAŞINDIĞI VAGONLAR  
Madde 109 : İNİP BİNME YERLERİNİN AYDINLATILMASI  
Madde 110 : YASAKLAR