İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı
 
 
MADEN VE TAŞ OCAKLARI İŞLETMELERİNDE VE TÜNEL YAPIMINDA ALINACAK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK    
 
RESMİ G.TARİHİ : 22/08/1984
RESMİ G. NO : 18553
 
 Karar Sayısı 84/8428
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 24-1
DÜSTUR SAYFA : 2024
 
 
ALTINCI BÖLÜM
KUYULARDA TAŞIMA
Madde 111 : ÇIKARMA (İHRAÇ) TESİSLERİ  
Madde 112 : GÜNLÜK BAKIM  
Madde 113 : VAGON KAÇMALARININ ÖNLENMESİ  
Madde 114 : KUYULARIN TEMİZLİĞİ  
Madde 115 : BAĞLANTILAR VE UZAKLIKLAR  
Madde 116 : KAFESLERDE GÜVENLİK DÜZENİ  
Madde 117 : KAFESLERİN DURMA YERLERİNİN AYARLANMASI  
Madde 118 : HAVUZ MERDİVENİ  
Madde 119 : MANDALLARIN YERLEŞTİRİLMESİ   
Madde 120 : MOLETLER VE HALAT YUVALARI   
Madde 121 : ÇIKARMA MAKİNALARI   
Madde 122 : TAMBURU BOŞA ALINABİLEN VİNÇLER   
Madde 123 : KÖPE MAKARALARI   
Madde 124 : TAMBUR VE MAKARALARIN NİTELİKLERİ   
Madde 125 : ÇIKARMA MAKİNALARINDA KOD GÖSTERGESİ VE İŞARETLEŞME DÜZENİ  
Madde 126 : HIZ GÖSTERGELERİ  
Madde 127 : TAMBUR TELLERİ ÜZERİNDEKİ FREN DÜZENİ  
Madde 128 : OTOMATİK HIZ AYARLAYICI VE MOLET KORUMA DÜZENİ   
Madde 129 : HIZ AYARLAYICI VE KORUMA DÜZENİNİN BAĞLANMASI  
Madde 130 : DURAKLAMALARDAN SONRA İNSAN TAŞINMASI   
Madde 131 : KAFESLERİN NİTELİKLERİ   
Madde 132 : TAŞINABİLECEK İŞÇİ SAYISI  
Madde 133 : PARAŞÜT DÜZENİ   
Madde 134 : GÜVENLİK KATSAYISI   
Madde 135 : KOŞUM DÜZENİN MUAYENESİ  
Madde 136 : KOŞUM DÜZENİNİN KOPMASI   
Madde 137 : TAŞIYICI HALATLARIN NİTELİKLERİ  
Madde 138 : HALATLARDA GÜVENLİK KATSAYILARI   
Madde 139 : İNSAN TAŞIMASINDA KULLANILACAK HALATLAR  
Madde 140 : HALATLARIN MUAYENELERİ   
Madde 141 : ÜÇ GÜN ÇALIŞTIRILMAYAN HALATLAR  
Madde 142 : HALATLARDA UÇ KESME   
Madde 143 : KUYRUK HALATLARI   
Madde 144 : KUYRUK HALATI İÇİN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ  
Madde 145 : İŞARETLEŞME DÜZENİ   
Madde 146 : İŞARETLEŞME DÜZENİNDEKİ BOZUKLUKLAR   
Madde 147 : ÇOK KATLI KAFESLERDE İŞARETLEŞME DÜZENİ   
Madde 148 : TELEFON BAĞLANTISI   
Madde 149 : AÇILMAKTA OLAN KUYULARDA İŞARETLEŞME DÜZENİ   
Madde 150 : ÇANCILAR  
Madde 151 : İŞARETLEŞME ESASLARI   
Madde 152 : İŞARETLEŞME DÜZENLERİNİN MUAYENESİ   
Madde 153 : İNSAN TAŞINMASININ KOŞULARI   
Madde 154 : MAKİNİST YARDIMCISI  
Madde 155 : İNSAN TAŞINABİLECEK ARAÇLAR  
Madde 156 : İNSAN ÇIKARMA MAKİNALARINDA HIZ  
Madde 157 : YARDIMCI IŞIK SİSTEMİ   
Madde 158 : KUYULARDA ARIZA   
Madde 159 : MAKİNİSTLERİN NİTELİKLERİ 
YEDİNCİ BÖLÜM
HAVALANDIRMA
Madde 160 : HAVA AKIMI SAĞLANMASI  
Madde 161 : HAVA HIZI  
Madde 162 : İÇİNDE ÇALIŞILMAYACAK HAVA  
Madde 163 : HAVALANDIRMA SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK  
Madde 164 : BARAJLAR, HAVA KÖPRÜLERİ VE KAPILAR  
Madde 165 : HAVA GEÇİŞ YOLLARI  
Madde 166 : KISA DEVREYİ ÖNLEYİCİ DÜZEN  
Madde 167 : VANTİLATÖR VE ASPİRATÖRLERİN YERLEŞTİRİLMESİ  
Madde 168 : VANTİLATÖR VE ASPİRATÖRLER İÇİN İŞARET DÜZENİ  
Madde 169 : HAVA AKIMININ YÖNLENDİRİLMESİ  
Madde 170 : KAPILAR VE PERDELER  
Madde 171 : HAVA ÖLÇÜMÜ VE ANALİZİ  
Madde 172 : TERKEDİLEN VE HAVALANDIRILAMAYAN YERLER  
Madde 173 : HAVALANDIRMA PLANI  
Madde 174 : HAVALANDIRMA SİSTEMİNİN DENETİMİ  
Madde 175 : SICAKLIĞIN VE NEM ORANININ ÖLÇÜLMESİ 
SEKİZİNCİ BÖLÜM
GRİZU TEHLİKESİ OLAN OCAKLAR
Madde 176 : GRİZULU OCAKLAR  
Madde 177 : KONTROL SONDAJLARI  
Madde 178 : HAVALANDIRMA KISIMLARI  
Madde 179 : HAVALANDIRMANIN YÖNÜ  
Madde 180 : BÖLME VE BORULARLA HAVALANDIRMA  
Madde 181 : GRİZU BİRİKİNTİLERİNİN TEMİZLENMESİ  
Madde 182 : ÇIPLAK ALEV, ÇIPLAK ATEŞ VE ARK  
Madde 183 : EMNİYET LAMBALARI VE DEDEKTÖRLER  
Madde 184 : AYNI HAVA AKIMINDA ÇALIŞIBALİLECEK YERLERİN SAYISI  
Madde 185 : BOŞLUKLARIN DOLDURULMASI  
Madde 186 : KARBONMONOKSİT MASKESİ  
Madde 187 : YERÜSTÜ ÖNLEMLERİ  
Madde 188 : İKİ HAVALANDIRMA GRUBU ZORUNLULUĞU  
Madde 189 : VANTİLATÖR VE ASPİRATÖRLERİN ARIZALANMASI  
Madde 190 : İKİ ENERJİ KAYNAĞINA BAĞLANMA  
Madde 191 : HAVASINDA % 2'DEN ÇOK METAN BULUNAN YERLER  
Madde 192 : BOŞALTILAN OCAKLAR VE OCAK KISIMLARI  
Madde 193 : GRİZU ÖLÇÜMLERİ 
DOKUZUNCU BÖLÜM
KÖMÜR TOZLARI VE TOZ PATLAMALARINA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER
Madde 194 : PATLAMAYA ELVERİŞLİ KÖMÜR TOZLARININ SAPTANMASI  
Madde 195 : TOZUMAYA KARŞI ÖNLEMLER  
Madde 196 : ARABALARIN NİTELİĞİ  
Madde 197 : TOZ BİRİKİNTİLERİNİN YOK EDİLMESİ  
Madde 198 : YERÜSTÜNDEKİ ÖNLEMLER  
Madde 199 : AYLIK DENETİM  
Madde 200 : TOZ DEFTERİ  
Madde 201 : TAŞ TOZU SERPME  
Madde 202 : TAŞ TOZU ORANI  
Madde 203 : TAŞ TOZUNUN NİTELİĞİ  
Madde 204 : PATLAMANIN YAYILMASINA KARŞI ÖNLEMLER  
Madde 205 : BARAJLARIN YAPILACAĞI YERLER  
Madde 206 : BARAJLARIN HAVALANDIRMA PLANINDA GÖSTERİLMESİ 
ONUNCU BÖLÜM
MADENCİ LAMBALARI
Madde 207 : OCAKLARDA KULLANILACAK LAMBALAR  
Madde 208 : EMNİYET LAMBALARININ BAKIM VE MUAYENESİ  
Madde 209 : ÇAKMAKLI EMNİYET LAMBASI  
Madde 210 : LAMBA KABLOSU VE YANMA SÜRESİ  
Madde 211 : LAMBAHANE  
Madde 212 : LAMBAHANE İŞLERİ  
Madde 213 : KARPİT LAMBALARI  
Madde 214 : LAMBAHANE SORUMLUSU VE LAMBAHANE DEFTERİ