İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 İŞ MEVZUATI TÜZÜKLERİ
Karar Sayısı: 2006/10336 KADIN İŞÇİLERİN SANAYİE AİT İŞLERDE GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK
Karar Sayısı: 2006/10335 HAZIRLAMA, TAMAMLAMA,TEMİZLEME İŞLERİ TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA TÜZÜK
Karar Sayısı: 2006/10334 İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA VEYA İŞYERLERİNİN KAPATILMASINA DAİR TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA TÜZÜK
Karar Sayısı: 2006/10333 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK
Karar Sayısı: 2006/10332 SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE ANCAK YEDİBUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK
Karar Sayısı: 2006/10331 GEBE VEYA EMZİKLİ KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA TÜZÜK
Karar Sayısı: 2006/10330 AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA TÜZÜK
Karar Sayısı: 2005/8913 BAZI TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN TÜZÜK
Karar Sayısı: 2000/1647 İŞ TEFTİŞİ TÜZÜĞÜNÜN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR TÜZÜK
Karar Sayısı: 2000/441 ASKERİ İŞYERLERİYLE YURT EMNİYETİ İÇİN GEREKLİ MADDELER İMAL OLUNAN İŞYERLERİNİN DENETİM VE TEFTİŞİ HAKKINDA TÜZÜKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TÜZÜK
Karar Sayısı: 97/9187 1475 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ İŞ YERLERİNDE İŞVERENLERİN KURACAKLARI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA TÜZÜK
Karar Sayısı: 94/6321 KONUT KAPICILARI TÜZÜĞÜ
Karar Sayısı: 87/11624 GEBE VEYA EMZİKLİ KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR TÜZÜK
Karar Sayısı: 87/11798 İŞYERİNDE İŞİN DURDURULMASINA VEYA İŞYERİNİN KAPATILMASINA DAİR TÜZÜK
Karar Sayısı: 87/11546 ESKİ HÜKÜMLÜLERİN İSTİHDAMI HAKKINDA TÜZÜK
Karar Sayısı:87/11545 SAKATLARIN İSTİHDAMI HAKKINDA TÜZÜK 
Karar Sayısı:84/8428 MADEN VE TAŞ OCAKLARI İŞLETMELERİNDE VE TÜNEL YAPIMINDA ALINACAK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK
Karar Sayısı: 84/8298 SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE ANCAK YEDİBUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA TÜZÜK
Karar Sayısı: 84/7952 İŞ SÜRELERİ TÜZÜĞÜ
Karar Sayısı:7/17925 İŞ TEFTİŞİ TÜZÜĞÜ 
Karar Sayısı : 7/8602 YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ 
Karar Sayısı: 7/7583 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ
Karar Sayısı: 7/7551 PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE VE İŞLERDE ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA TÜZÜK
Karar Sayısı: 7/6909 KADIN İŞÇİLERİN SANAYİE AİT İŞLERDE GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA TÜZÜK
Karar Sayısı: 7/6825 İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU'NUN ÖDEVLERİNİN YAPILIŞ ŞEKİLLERİ HAKKINDA TÜZÜK
Karar Sayısı: 7/6787 İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEKLERİNİ İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMUNA BİLDİRMELERİ HAKKINDA TÜZÜK
Karar Sayısı: 7/6335  İŞÇİ ÇALIŞMA VE KİMLİK KARNESİ TÜZÜĞÜ 
Karar Sayısı: 7/6174 AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER TÜZÜĞÜ 
Karar Sayısı: 7/6147 FAZLA ÇALIŞMA TÜZÜĞÜ
Karar Sayısı: 7/6116 POSTALAR HALİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRILARAK YÜRÜTÜLEN İŞLERDE ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BAZI ÖZEL USÜL VE KURALLAR HAKKINDA TÜZÜK
Karar Sayısı: 7/5941 HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYENÇALIŞMA SÜRELERİ TÜZÜĞÜ 
Karar Sayısı: 7/5834 HAZIRLAMA, TAMAMLAMA, TEMİZLEME İŞLERİ TÜZÜĞÜ
Karar Sayısı: 7/5734 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK
Karar Sayısı: 7/5733 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ
Karar Sayısı: 6/11974 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDAKİ TÜZÜK