Gümrük Mevzuatı  
 GÜMRÜK KANUNU TÜZÜKLERİ
 
Karar Sayısı: 8/3005 DEMİR, DENİZ HAVA YOLLARI İŞLETMELERİNİN GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜKLERİNE VE DENETLENMELERİNE İLİŞKİN TÜZÜK