Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
Resmi Gazete: 24.08.1991 Sayı : 20970 (Asıl) Düstur Tertip : 5 Cilt : 31-2 Sayfa : 2516
Bakanlar Kurulu' ndan : 
 
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞININ İDARİ VE ADLİ GÖREVLERİNE İLİŞKİN TÜZÜĞÜNÜN 5 'İNCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR TÜZÜK
 
Karar Tarihi :09.08.1991 
Karar Sayısı: 91/2080 

            Ekli “Sahil Güvenlik Komutanlığının İdari ve AdliGörevlerine İlişkin Tüzüğün 5 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Tüzük’ün yürürlüğe konulması 9.7.1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu’nun 22 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 9.8.1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                             CUMHURBAŞKANI  
                                                                                                            TURGUT ÖZAL 
 
A. M. YILMAZ 
Başbakan
     
       
E. PAKDEMİRLİ 
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 
F. KURT 
Devlet Bakanı
M. R. TAŞAR 
Devlet Bakanı 
İ. AYKUT 
Devlet Bakanı
M. V. DİNÇERLER 
Devlet Bakanı 
K. İNAN 
Devlet Bakanı
İ. AKÜZÜM 
Devlet Bakanı
C. TUNCER 
Devlet Bakanı 
S. ARAS 
Devlet Bakanı 
E. KOÇAK 
Devlet Bakanı
M. ÇEVİK 
Devlet Bakanı 
C. GÜLPINAR 
Devlet Bakanı
B. SÖNMEZ 
Devlet Bakanı
A. T. ÖZDEMİR 
Devlet Bakanı
Ş. ŞEKER 
Adalet Bakanı
H. B. DOĞU 
Milli Savunma Bakanı
M. KALEMLİ 
İçişleri Bakanı
İ. S. GİRAY  
Dışişleri Bakanı 
A. KAHVECİ  
Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. AKYOL 
Milli Eğitim Bakanı 
H. ÖRÜÇ  
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. ERYILMAZ  
Sağlık Bakanı 
İ. ÖZDEMİR 
Ulaştırma Bakanı 
İ. TUNCAY  
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
M. EMİROĞLU 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
 R. K. YÜCELEN 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
 M. ARICI  
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
G. MARAŞ  
Kültür Bakanı  
B. AKARCALI 
Turizm Bakanı 

 
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞININ İDARİ VE ADLİ GÖREVLERİNE İLİŞKİN TÜZÜĞÜN 5 İNCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR TÜZÜK 


            Madde 1- 16.71985 tarihli ve 85/9709 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sahil Güvenlik Komutanlığının İdari ve Adli Görevlerine İlişkin Tüzüğün 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Madde 5- Denizde yakalanan sanıkların ve suç araçlarının teslim edileceği makam, en yakın kıyıdaki il veya ilçe merkezi Cumhuriyet başsavcılığıdır.

            Deniz durumu veya teknik şartlar buna izin vermiyorsa, yanaşabilen ilk kıyıdaki il veya ilçe merkezi Cumhuriyet başsavcılığına da teslim yapılabilir. Bu makamlar gecikmesinde sakınca olan işleri yasaların verdiği yeki ve görev kapsamında yaparak, soruşturma evrakını görevli ve yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderirler.

            Madde 2- Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.