Bakanlıklar Mevzuatı  
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TÜZÜKLERİ
 
Karar Sayısı: 91/2002  ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ