Üniversiteler Mevzuatı
ÜNİVERSİTE MEVZUATI
5573 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU, YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU, KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU, TELSİZ KANUNU İLE 78 VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
5526 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLÂTI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
5550 YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
5476 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLÂTI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
5467 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLÂTI KANUNUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
5379 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
5076 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLÂTI KANUNUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
4909 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN
4633 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN
4617 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
4584 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ İLE BU KANUNA GEÇİCİ MADDELER EKLENMESİNE DAİR KANUN
4498 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
4480 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI HAKKINDA 41 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
4359 14.7.1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI, 8.6.1949 TARİHLİ VE 5434 SAYILI, 5.3.1964 TARİHLİ VE 439 SAYILI, 30.4.1992 TARİHLİ VE 3797 SAYILI, 11.10.1983 TARİHLİ VE 2914 SAYILI KANUNLARIN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE 5.1.1961 TARİHLİ VE 222 SAYILI, 24.11.1994 TARİHLİ VE 4048 SAYILI KANUNLARIN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN
4249 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
4111 4.11.1981 TARİH VE 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUN 44 ÜNCÜ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE AYNI KANUNA BİR EK VE BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN
3612 BAZI KANUNLARIN BAKANLAR KURULUNA YETKİ VEREN HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI İLE BAZI KANUNLARIN BAKANLAR KURULUNA YETKİ VEREN HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULU HAKKINDA KANUN
3576 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUN 3455 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK GEÇİCİ 8 İNCİ MADDESİNİN 4 ÜNCÜ FİKRASININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
3511 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN 44 ÜNCÜ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK VE DÖRT GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN
3477 28.3.1983 TARİHLİ VE 2809 SAYILI KANUNUN 12 İNCİ MADDESİNİN (F) BENDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ, BU KANUNA GEÇİCİ MADDELER EKLENMESİ VE 18.8.1981 TARİHLİ VE 2507 SAYILI DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN
3455 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN GEÇİCİ 8 İNCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE GEÇİCİ 21 İNCİ MADDESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN
3389 28.3.1983 TARİHLİ VE 2809 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI HAKKINDA 41 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUNUN BAZİ MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK VE BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN
3295 2809 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI HAKKINDA 41 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE ILİŞKİN KANUN
3286 8.3.1983 TARİH VE 2809 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI HAKKINDA 41 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUNUN 11 İNCİ MADDESİNİN (A) BENDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE AYNI KANUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN
3248 4/11/1981 TARİH VE 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN 17/8/1983 TARİH VE 2880 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 44 ÜNCÜ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE BU KANUNA GEÇİCİ MADDELER EKLENMESİNE DAİR KANUN
2984 4.11.1981 TARİH VE 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN
2880 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BAZI MADDELER EKLENMESİNE DAİR KANUN
2708 4/11/1981 TARİHLİ VE 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN GEÇİCİ 19 UNCU VE 23 ÜNCÜ MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KANUN
2653 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE BU KANUNA BAZI MADDELER EKLENMESİNE DAİR KANUN