Vatandaşlık Mevzuatı
VATANDAŞLIK MEVZUATI
5490 NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU
5468 MEDENİ VE SİYASİ HAKLARA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE EK İHTİYARİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
4982 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU
4887 KİŞİ HALLERİ KONUSUNDA MİLLETLERARASI KARŞILIKLI BİLGİ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
4817 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN
4722 TÜRK MEDENİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN
4721 TÜRK MEDENİ KANUNU
0743 TÜRK KANUNU MEDENİSİ
4705 YURT DIŞINA ÇIKIŞLARDAN HARÇ ALINMASI VE 4481 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
0403 TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU
7201 TEBLİGAT KANUNU
1587 NÜFUS KANUNU
4077 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
3686 İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU KANUNU
3628 MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU
4686 MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU
4320 AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUN
5682 PASAPORT KANUNU
3436 EVLENME EHLİYET BELGESİ VERİLMESİNE DAİR SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
1774 KİMLİK BİLDİRME KANUNU
3071 DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN
4207 TÜTÜN MAMÜLLERİNİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN
3480 MALÛLLER İLE ŞEHİT DUL VE YETİMLERİNE TÜTÜN VE ALKOL ÜRÜNLERİNDE SATIŞ BEDELLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
4452 DOĞAL AFETLERE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER VE DOĞAL AFETLER NEDENİYLE DOĞAN ZARARLARIN GİDERİLMESİ İÇİN YAPILACAK DÜZENLEMELER HAKKINDA YETKİ KANUNU
0140 TÜRK VATANDAŞLARININ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE DİLEKÇE İLE BAŞVURMALARI VE DİLEKÇELERİNİN İNCELENMESİ İLE KARARA BAĞLANMASININ DÜZENLEMESİNE DAİR KANUN
4540 DOĞAL AFETLERE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER VE DOĞAL AFETLER NEDENİYLE DOĞAN ZARARLARIN GİDERİLMESİ İÇİN YAPILACAK DÜZENLEMELER HAKKINDA YETKİ KANUNUNUN SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN KANUN
1606 TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ, TÜRK HAVA KURUMU VE TÜRKİYE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU'NUN BAZI VERGİLERDEN, BÜTÜN HARÇ VE RESİMLERDEN MUAF TUTULMASINA DAİR KANUN
BU KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUNLAR