Basın Mevzuatı  
   
TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE KİŞİSEL BİLGİLERİN İŞLENMESİ VE GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 
   
RESMİG. TARİHİ : 06/02/2004
RESMİ G. NO : 25365
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Madde 1.- Amaç ve Kapsam
Madde 2.- Hukuki Dayanak
Madde 3.- Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama Esasları
Madde 4.- Uygulama
Madde 5.- Uygulama Kapsamı
Madde 6.- Güvenlik
Madde 7.- Riski Haber Verme
Madde 8.- Telekomünikasyonun Gizliliği
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Trafik Verisi
Madde 9.- İzin ve Süre
Madde 10.- Trafik Verisi İşleme Yetkisi
Madde 11.- Yetkili Makama Bildirim
Madde 12.- Ayrıntılı Faturalar
Madde 13.- Arayan Hattın Kimliğinin Açıklanmasının Engellenmesi
Madde 14.- Arayan Hattın Bağlanmasının Engellenmesi
Madde 15.- Yer Verisi
Madde 16.- Geçici Red
Madde 17.- Kişi Sınırlandırması
Madde 18.- İstisnai Durumlar
Madde 19.- Aboneler İçin Hazırlanan Rehberler
Madde 20.- İstek Dışı Haberleşmeler
Madde 21.- Teknik Özellikler ve Düzenlemeler
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Geçici Madde 1.-
Madde 22.- Yürürlük
Madde 23.- Yürütme