Basın Mevzuatı  
   
TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TARİFE YÖNETMELİĞİ 
   
RESMİG. TARİHİ : 28/08/2001
RESMİ G. NO : 24507
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde    1 : AMAÇ
Madde    2 : KAPSAM
Madde    3 : HUKUKİ DAYANAK
Madde    4 : TANIMLAR
Madde    5 : İLKELER
İKİNCİ BÖLÜM
TARİFE USUL VE ESASLARI
Madde    6 : TARİFELERİN ONAYLANMASINDA UYGULANACAK ESASLAR
Madde    7 : TARİFE ONAY YÖNTEMLERİ
Madde    8 : MALİYETE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER
Madde    9 : MALİYET BEYANI
Madde  10 : TARİFELERİN MALİYET ESASINA GÖRE ONAYLANMASI
Madde  11 : TAVAN FİYAT YÖNTEMİNE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER
Madde  12 : TARİFELERİN TAVAN FİYAT ESASINA GÖRE ONAYLANMASI
Madde  13 : TARİFELERİN ONAYLANMASI SÜRECİ
Madde  14 : TARİFELERİN İZLENMESİ VE DENETLENMESİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER
Madde  15 : GÖRÜŞLERİN ALINMASI
Madde  16 : İDARİ CEZA VE TEDBİRLER
Madde  17 : YÜRÜRLÜK
Madde  18 : YÜRÜTME