Basın Mevzuatı  
  
TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
   
RESMİG. TARİHİ : 28/03/2001
RESMİ G. NO : 24356
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ KISIM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
Madde    1 : AMAÇ
Madde    2 : KAPSAM
Madde    3 : HUKUKİ DAYANAK
Madde    4 : TANIMLAR
İKİNCİ KISIM
YETKİ BELGELERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
YETKİLENDİRME
Madde    5 : YETKİ BELGESİ TÜRLERİ
Madde    6 : YETKİ BELGESİ TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ
Madde    7 : YETKİLENDİRME İŞLEMLERİNİN BAŞLATILMASI
Madde    8 : YETKİ BELGELERİNE İLİŞKİN ORTAK ÖZELLİKLER
Madde    9 : BAKANLIĞIN YETKİ BELGESİ VERİLMESİ İLE İLGİLİ YETKİSİ
Madde  10 : YETKİ BELGELERİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
Madde  11 : YETKİ BELGESİ TALEP EDEN ŞİRKETLERDE ARANAN ÖZELLİKLER
Madde  12 : ÖNKOŞULLAR
Madde  13 : TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ İLE İLGİLİ ÖZEL ŞARTLAR
Madde  14 : YETKİ BELGELERİ LİSTESİ
Madde  15 : BİLANÇO VE KAR/ZARAR HESAPLARI
Madde  16 : MALİ DENETİM
Madde  17 : TELEKOMÜNİKASYON ALTYAPISI TİP VE UYGUNLUK ONAYI İLE TESİSLERİ
Madde  18 : KAMULAŞTIRMA
Madde  19 : SİGORTA
Madde  20 : ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE STANDARTLAŞTIRMALARA KATILIM
Madde  21 : ÇALIŞANLAR
Madde  22 : HAK İDDİASINDA BULUNULAMAYACAĞI
Madde  23 : BİLGİLERİN SAKLI TUTULMASI
Madde  24 : HERKESE EŞİT HİZMET SAĞLANMASI
Madde  25 : ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ
İKİNCİ BÖLÜM
Madde  26 : ALTYAPI HİZMETLERİNİN KARŞILANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER
Madde  27 : KATMA DEĞERLİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ
Madde  28 : 406 SAYILI KANUNUN EK 18 İNCİ MADDESİNDEKİ HİZMETLER
Madde  29 : ASGARİ HİZMETLER
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Madde  30 : GÖREV SÖZLEŞMESİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ
Madde  31 : İMTİYAZ VERİLMEK SURETİYLE YÜRÜTÜLECEK HİZMETLER
Madde  32 : İMTİYAZ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL
Madde  33 : DEĞER TESPİT KOMİSYONU
Madde  34 : İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ YAPILMASINA İLİŞKİN USULLER
Madde  35 : YETKİ BELGELERİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ ŞARTLAR
Madde  36 : İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ AKDEDİLEN ŞİRKETLERİN HİSSE DEVRİNE İLİŞKİN KOŞULLAR
Madde  37 : İŞLETMENİN BAŞLATILMASI
BEŞİNCİ BÖLÜM
TELEKOMÜNİKASYON RUHSATI
Madde  38 : TELEKOMÜNİKASYON RUHSATI VERİLMEK SURETİYLE YÜRÜTÜLECEK HİZMETLER
Madde  39 : TELEKOMÜNİKASYON RUHSATI VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL
Madde  40 : İLAN VE BAŞVURU
Madde  41 : RUHSAT SAYISININ SINIRLANABİLECEĞİ HALLER
Madde  42 : RUHSAT ÜCRETLERİ
ALTINCI BÖLÜM
GENEL İZİN
Madde  43 : GENEL İZİN VERİLMEK SURETİYLE YÜRÜTÜLECEK HİZMETLER
Madde  44 : GENEL İZNE UYGUNLUK ŞARTI
ÜÇÜNCÜ KISIM
İLİŞKİLER DENETİM VE MÜEYYİDELER
BİRİNCİ BÖLÜM
YETKİ BELGESİ SAHİBİ - BAKANLIK - KULLANICI İLİŞKİLERİ
Madde  45 : İŞLETMECİLER İLE KULLANICILAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Madde  46 : İŞLETMECİLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Madde  47 : İŞLETMECİNİN BAKANLIK İLE İLİŞKİLERİ
İKİNCİ BÖLÜM
DENETİM VE MONİTÖRLÜK
Madde  48 : İŞLETMECİLERİN ŞİKAYETLERİ
Madde  49 : ABONE, KULLANICI VE TÜKETİCİLERİN ŞİKAYETLERİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YETKİ BELGESİ İPTALİ VEYA SONA ERMESİ
Madde  50 : YETKİ BELGESİ İPTALİ VE YETKİ BELGESİ SÖZLEŞMESİ FESHİ
Madde  51 : YETKİ BELGESİ SÜRESİNİN SONA ERMESİ
Madde  52 : MÜCBİR SEBEPLER
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MÜEYYİDELER
Madde  53 : KURUMUN YETKİSİ
Madde  54 : YANILTICI BELGE İBRAZI
Madde  55 : ŞARTLARA İLİŞKİN TESPİT
Madde  56 : MİLLİ GÜVENLİK VE KAMU DÜZENİ
Madde  57 : HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİN İHLALİ
Madde  58 : YETKİ BELGESİNDEN MAHRUMİYET VE HİZMETİN DEVAMI
Madde  59 : YETKİ BELGESİNİN DEVRİ
Madde  60 : REKABET KURUMUNA BAŞVURU
Madde  61 : KALDIRILAN HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 : 
Geçici Madde 2 : 
Madde  62 : ÖZEL DÜZENLEMEYE İLİŞKİN EKLER
Madde  63 : YÜRÜRLÜK
Madde  64 : YÜRÜTME