Belediye ve İmar Mevzuatı
 
 
Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği 
RESMİ G.TARİHİ : 31.08.1994
RESMİ G. NO : 22037
 
  
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 38
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, HEDEFLER, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
Madde   1 : AMAÇ 
Madde   2 : KAPSAM 
Madde   3 : HEDEFLER
Madde   4 : TANIMLAR
Madde   5 : YETKİ VE SORUMLULUKLAR
İKİNCİ BÖLÜM
GİZLİLİK DERECELERİ VE MUHAFAZA
Madde   6 : GİZLİLİK DERECELERİ
Madde   7 : MUHAFAZA
Madde   8 : GİZLİLİĞİN İHLALİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ İHTİYAÇLARININ KARŞILANMA ESAS VE USULLERİ
Madde   9 : HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİNİN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI
Madde 10 : HAVA FOTOĞRAFI ALIMLARI İLE İLGİLİ ESASLAR
Madde 11 : EĞİTİM VE KALKINMA AMAÇLARI İÇİN ÖZEL HARİTA ÜRETİMİ VE İHTİYAÇLARIN 
                  KARŞILANMASI 
Madde 12 : ARŞİV FAALİYETLERİ
Madde 13 : HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİNİN YAYIMLANMASI
Madde 14 : HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİNİN NAKLİ
Madde 15 : KULLANILAMAZ HALE GELEN HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİNİN İMHASI 
Madde 16 : HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİNİN YURT DIŞINA ÇIKARILMASI 
Madde 17 : HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİNİN VERİLMESİ, KULLANILMASI VE TESLİM ALINMASINDA 
                  UYGULANACAK ESASLAR 
Madde 18 : YÜKÜMLÜLÜKLER
Madde 19 : MALİ HÜKÜMLER
Madde 20 : HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM VE SATIŞ BEDELLERİNİN TESPİTİ 
Madde 21 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
Madde 22 : YÜRÜRLÜK
Madde 23 : YÜRÜTME